Tilsynsrapport

Nordisk kontroll av glutenfrie produkter

Publisert 26.06.2019     Sist endret 22.07.2019

I prosjektet "Nordisk projekt om kontrol af glutenfri produkter” har Mattilsynet sammen med Fødevarestyrelsen i Danmark, Livsmedelsverket i Finland og Livsmedelsverket i Sverige ført tilsyn med glutenfrie produkter i de fire landene.

Hva undersøkte vi:154 glutenfrie produkter i Norge, Sverige, Danmark og Finland
Tidsrom:1. september 2018 til 15. november 2018
Hva lette vi etter:

Det ble utført analyser av gluteninnholdet i produktene og ført tilsyn med merkingen på produktene. Det ble også ført tilsyn med rutinene for håndteringen av gluten i virksomheter hvor dette var relevant.

Hva fant vi:

2 av 154 glutenfrie produkter hadde gluteninnhold over grenseverdien.

Ingen av de 22 analyserte produktene fra Norge, overskred grenseverdien for gluteninnhold.

Ett av produktene var merket «svært lavt gluteninnhold» istedenfor «glutenfri». Merkingen «svært lavt gluteninnhold» kan bare brukes dersom ingrediensene er særlig bearbeidet for å redusere gluteninnholdet. Det aktuelle produktet bestod kun av ingredienser som var naturlig fri for gluten. Virksomheten fikk pålegg om å endre merkingen.

Det ble ført tilsyn ved tre norske produsenter. Disse hadde gode rutiner for håndtering av gluten. De samme funnene fant også de andre nordiske landene i sine tilsyn.

 

Se rapporten hos Fødevarestyrelsen: Nordisk projekt om kontrol af glutenfri produkter

Les mer om Glutenfrie produkter

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer