Kosttilskudd

Publisert 29.05.2012     Sist endret 05.02.2019

Kosttilskudd er næringsmidler som er beregnet til å supplere et vanlig kosthold, og skal ikke erstatte et variert kosthold.

Produktene skal være konsentrerte kilder av vitaminer og mineraler eller andre stoffer med en ernæringsmessig eller fysiologisk effekt. De omsettes i ferdigpakket og dosert form, og er beregnet til å inntas i små oppmålte mengder, som for eksempel kapsler, pastiller, tabletter, piller, pulverposer, ampuller, dråpeflasker og lignende former for væsker og pulver.

Kosttilskudd er regulert i egen forskrift, men er allikevel et næringsmiddel. Det generelle regelverket for næringsmiddelområdet (merkeregelverket, hygieneregelverket og regelverket for internkontroll m.fl.) gjelder også for kosttilskudd.

De som produserer, importerer og selger kosttilskudd har selv ansvar for å sette seg inn i og følge regelverket. De har også ansvar for at produktene er trygge ved den anbefalte doseringen og at de ikke inneholder helsefarlige stoffer.

Det er ingen godkjenningsordning på kosttilskudd, men Mattilsynet fører tilsyn med at regelverket blir fulgt.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Import og eksport

Importører av kosttilskudd har plikt til å sende inn skjema om import av næringsmidler.

Dersom du, eller din virksomhet, ønsker å selges kosttilskudd på det norske markedet som er produsert utenfor Norge, må du/virksomheten være registrert hos det lokale Mattilsynet.

Ta kontakt med Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00 eller postmottak@mattilsynet.no

Spesielle regler gjelder for import av dyr eller produkter av dyr (herunder fisk) fra land utenfor EU/EØS til Norge, se informasjon om  Import av mat.

Du kan også gå direkte til Mattilsynet sin skjematjeneste (MATS) for å registrere deg som importør.

Les mer:

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer

Mattilsynet gjennomfører hvert år ulike overvåkings- og kartleggingsprogrammer. Hovedmålet  med dette er å holde oversikt over utvalgte områder som Mattilsynet har ansvar for.

Overvåknings og kontrollprogram: Kosttilskudd 2017

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Spesialmat og kosttilskudd Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer