Kosttilskudd

Publisert 29.05.2012     Sist endret 12.08.2019

Kosttilskudd er næringsmidler som er beregnet til å supplere et vanlig kosthold, og skal ikke erstatte et variert kosthold.

Produktene skal være konsentrerte kilder av vitaminer og mineraler eller andre stoffer med en ernæringsmessig eller fysiologisk effekt. De omsettes i ferdigpakket og dosert form, og er beregnet til å inntas i små oppmålte mengder, som for eksempel kapsler, pastiller, tabletter, piller, pulverposer, ampuller, dråpeflasker og lignende former for væsker og pulver.

Kosttilskudd er regulert i egen forskrift, men er allikevel et næringsmiddel. Det generelle regelverket for næringsmiddelområdet (merkeregelverket, hygieneregelverket og regelverket for internkontroll m.fl.) gjelder også for kosttilskudd.

De som produserer, importerer og selger kosttilskudd har selv ansvar for å sette seg inn i og følge regelverket. De har også ansvar for at produktene er trygge ved den anbefalte doseringen og at de ikke inneholder helsefarlige stoffer.

Det er ingen godkjenningsordning på kosttilskudd, men Mattilsynet fører tilsyn med at regelverket blir fulgt.

Høring

Forskrift som gjennomfører EUs nye kontrollforskrift for offentlig kontroll

Send oss innspill innen: 15.11.2019

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Import og eksport

Importører av kosttilskudd har plikt til å sende inn skjema om import av næringsmidler.

Dersom du, eller din virksomhet, ønsker å selges kosttilskudd på det norske markedet som er produsert utenfor Norge, må du/virksomheten være registrert hos det lokale Mattilsynet.

Ta kontakt med Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00 eller postmottak@mattilsynet.no

Spesielle regler gjelder for import av dyr eller produkter av dyr (herunder fisk) fra land utenfor EU/EØS til Norge, se informasjon om  Import av mat.

Du kan også gå direkte til Mattilsynet sin skjematjeneste (MATS) for å registrere deg som importør.

Les mer:

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer

Mattilsynet gjennomfører hvert år ulike overvåkings- og kartleggingsprogrammer. Hovedmålet  med dette er å holde oversikt over utvalgte områder som Mattilsynet har ansvar for.

Overvåknings og kontrollprogram: Kosttilskudd 2017

Rapport om Overvåkning og kontrollprogram av kosttilskudd 2017 ble publisert 23.4.2018. Vedlegg 2 er nå blitt oppdatert på produktet Bloodshr3d. Ny analyse ble utført på samme ekstrakt som tidligere analyser. Ved tidligere analyser var det ikke mulig å separere stoffene β-methylphenethylamine og amfetamin. De er stoffer med samme elementsammensetning (C9H14N) og monoisotopisk molekylmasse: 135.1047 Da (mass error < 1ppm). Det er nå utviklet et kromatografisystem hvor stoffene separeres. I tillegg er standarder for β-methylphenethylamine benyttet i den nye analysen. Analysen av ekstraktet fra Bloodshr3d viser entydig amfetamin isomeren β-methylphenethylamine, ikke amfetamin. β-methylphenethylamine har farmakologiske egenskaper som innebærer at det anses som legemiddel i Norge. Det er et sentralstimulerende stoff og inngår i WADAs dopingsliste under S6 Stimulants «other substances with similar chemical structure or similar biological effects” .

Les FDA's (U.S. Food and Drugs Administration) informasjon om β-methylphenethylamine