Eksport av kosttilskudd

Publisert 02.05.2017     Sist endret 15.12.2017

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av kosttilskudd, både fiskeoljebaserte og plantebaserte.

Kosttilskudd omsettes i ferdigpakket og dosert form, og er beregnet til å inntas i små oppmålte mengder, som for eksempel kapsler, pastiller, tabletter, piller, pulverposer, ampuller, dråpeflasker og lignende former for væsker og pulver.

Attester

Eksport av kosttilskudd

Eksport av kosttilskudd til USA

Attestene utstedes utenfor Mattilsynets skjematjeneste (MATS) og eksportør må kontakte et av Mattilsynets avdelingskontorer for å få tilsendt rekvisisjonen og attesten som pdf-fil. Behandling av rekvisisjonen gjøres ved henvendelse til produsentens avdelingskontor. Utstedelse av attesten gjøres ved henvendelse til et av Mattilsynets attestkontorer.

Attesten utstedes på hvitt spesialpapir. Utstedelse av attesten medfører et gebyr, se gebyrer ved utstedelse av eksportdokumenter.

Vær oppmerksom på

Attesten kan utstedes kun for varer som er i henhold til norsk forskrift.

Eksport av kosttilskudd til tredjeland med spesifikke krav

I prinsippet skal attest 4.1.121 brukes ved eksport av kosttilskudd. Ved eksport av kosttilskudd til USA, skal attest 4.1.116 USA, sunnhetsattest, kosttilskudd, engelsk benyttes.

Dersom myndighetskrav tilsier at andre attester skal benyttes, kan Mattilsynet vurdere å utstede andre formularer (for eksempel 1.1.100 Kina, sunnhetsattest, kinesisk-engelsk, 2015-04, specimen). Attest 4.1.121 har vært benyttet til Kina og Russland uten at eksportører har meldt om problemer knyttet til attesten, men Mattilsynet har ikke garantier for at attesten vil godtas. Det er viktig at eksportør har tett kontakt med sin importør for å forsikre seg om at myndighetene vil godta eksportdokumentene.

Eksport av fiskeolje, fiskemel og fiskeproteiner i bulk til humant konsum

Ved eksport av fiskeolje, fiskemel og fiskeproteiner i bulk (ikke kapsulert) til humant konsum, se eksport av fiskemel, fiskeolje og fiskeproteiner i bulk til humant konsum.

Fiskeoljekapsler i «storholdningspakninger» (for eksempel på 10 kg) regnes som kosttilskudd da oljen omsettes i dosert form. I slike tilfeller skal derfor kosttilskuddattesten 4.1.121 benyttes.

Fant du det du lette etter?