Eksport av kosttilskudd

Publisert 02.05.2017     Sist endret 24.01.2019

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av kosttilskudd, både fiskeoljebaserte og plantebaserte.

Kosttilskudd omsettes i ferdigpakket og dosert form, og er beregnet til å inntas i små oppmålte mengder, som for eksempel kapsler, pastiller, tabletter, piller, pulverposer, ampuller, dråpeflasker og lignende former for væsker og pulver.

Sertifikater

Eksport av kosttilskudd

Eksport av kosttilskudd til USA

Eksport av kosttilskudd til Tyrkia

Prosessen består av to trinn:

  1. eksportøren sender inn ferdig utfylt rekvisisjon til Mattilsynets avdelingskontor som har tilsyn ved virksomheten
  2. rekvisisjonen behandles og eksportøren får tilsendt sertifikat på PDF for utfylling. Eksportøren sender tilbake det utfylte sertifikatet til avdelingskontoret hvor de ønsker å hente ut sertifikatet

Sertifikatet utstedes på hvitt spesialpapir. Utstedelse av a sertifikatet medfører et gebyr, se gebyrer ved utstedelse av eksportdokumenter.

Vær oppmerksom på

Sertifikatet kan utstedes kun for varer som er i henhold til norsk forskrift.

Eksport av kosttilskudd til tredjeland med spesifikke krav

I prinsippet skal sertifikat 4.1.121 brukes ved eksport av kosttilskudd. Ved eksport av kosttilskudd til USA, skal sertifikat 4.1.116 USA, helsesertifikat, kosttilskudd, engelsk benyttes.

Dersom myndighetskrav tilsier at andre sertifikater skal benyttes, kan Mattilsynet vurdere å utstede andre formularer (for eksempel 1.1.100 Kina, sunnhetsattest, kinesisk-engelsk, 2015-04, specimen). Sertifikat 4.1.121 har vært benyttet til Kina og Russland uten at eksportører har meldt om problemer knyttet til sertifikatet, men Mattilsynet har ikke garantier for at sertifikatet vil godtas. Det er viktig at eksportør har tett kontakt med sin importør for å forsikre seg om at myndighetene vil godta eksportdokumentene.

Eksport av fiskeolje, fiskemel og fiskeproteiner i bulk til humant konsum

Ved eksport av fiskeolje, fiskemel og fiskeproteiner i bulk (ikke kapsulert) til humant konsum, se eksport av fiskemel, fiskeolje og fiskeproteiner i bulk til humant konsum.

Fiskeoljekapsler i «storholdningspakninger» (for eksempel på 10 kg) regnes som kosttilskudd da oljen omsettes i dosert form. I slike tilfeller skal derfor kosttilskuddsertifikatet 4.1.121 benyttes.

Fant du det du lette etter?