Faktaartikkel

Eksport av kosttilskudd

Publisert 02.05.2017     Sist endret 12.06.2020

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av kosttilskudd, både fiskeoljebaserte og plantebaserte.

Vær oppmerksom på:

Kosttilskudd omsettes i ferdigpakket og dosert form, og er beregnet til å inntas i små oppmålte mengder, som for eksempel kapsler, pastiller, tabletter, piller, pulverposer, ampuller, dråpeflasker og lignende former for væsker og pulver.

Fiskeoljekapsler i «storholdningspakninger» (for eksempel på 10 kg) regnes som kosttilskudd da oljen omsettes i dosert form.

Du finner informasjon om hvordan du søker om helsesertifikater for kosttilskudd på Slik søker du om helsesertifikater for fiskebiprodukter og kosttilskudd som ikke ligger i Mattilsynets skjematjenester.

Fiskeolje, fiskemel og fiskeproteiner i bulk til humant konsum defineres ikke som kosttilskudd. Les mer om eksport av fiskemel, fiskeolje og fiskeproteiner i bulk til humant konsum.

Good Manufacturing Practice

Myndigheter i enkelte importland krever en bekreftelse fra Mattilsynet på at produsenten har implementert GMP (Good Manufacturing Pratice) for å gi importtillatelse. Dette gjelder spesielt for produsenter av kosttilskudd og spesielt ved eksport til Asia.

Mattilsynet fører ikke tilsyn med GMP, og vi kan derfor ikke utstede et GMP-sertifikat som bekrefter at produsenten har implementert GMP.

Dersom du får en slik forespørsel må du først be importør forhøre seg om myndighetene i importlandet vil godta godkjenningsbeviset i stedet for GMP-sertifikatet. Godkjenningsbeviset kan også utstedes på engelsk; 12.2.257 Erklæring godkjenningsbevis, engelsk.

Dersom myndighetene krever ytterligere dokumentasjon, kan du søke om 12.2.295 Erklæring, GMP, engelsk. Denne erklæringen bekrefter at produsenten er godkjent, driver etter HACCCP-prinsippene og at HACCP tilsvarer prinsippene i GMP. Erklæringen er gyldig 1 år fra utstedelsesdato.

Den utstedes på vanlig, hvitt papir.

Utstedelse av erklæringen medfører et gebyr, se gebyrer ved utstedelse av eksportdokumenter.

Helsesertifikater

Kosttilskudd

Sertifikatet har rekvisisjon. Rekvisisjonen må godkjennes før sertifikatet kan utstedes. Rekvisisjonen finner du som redigerbar PDF-fil i linken over.

Du får sertifikatet som redigerbar PDF-fil ved å kontakte sertifikatkontoret. Slik søker du om helsesertifikater for kosttilskudd.

Kosttilskudd til USA

USA stiller spesielle krav til eksport av kosttilskudd som inneholder fiskeolje og/eller gelatin (fra storfe), se Eksport av fisk og sjømat til USA.

Kosttilskudd til Tyrkia

Tyrkia stiller spesielle krav til eksport av kosttilskudd, se Eksport av fisk og sjømat til Tyrkia.

Gelatin og gelatinderivater (humant konsum) til Taiwan

Taiwan innførte nye krav for import av gelatin og gelatinderivater til humant konsum 1. august 2019. Vi har ikke sertifikat som tilfredsstiller kravene og vi kan derfor ikke eksportere disse produktene til Taiwan.

Dette gjelder produkter med HS kodene:

  • 3503.00.10.00-4 (Gelatin)
  • 3503.00.20.00-2 (Gelatin derivatives)
  • 3503.00.90.90-8 (Other glues of animal origin, excluding casein glues of heading No. 35.01)

Kosttilskudd til andre tredjeland med særkrav

I prinsippet skal sertifikat 4.1.121 brukes ved eksport av kosttilskudd.

Dersom myndighetskrav tilsier at andre sertifikater skal benyttes, kan Mattilsynet vurdere å utstede andre formularer (for eksempel 1.1.100 Kina, sunnhetsattest, kinesisk-engelsk).

Sertifikat 4.1.121 har vært benyttet til Kina og Russland uten at eksportører har meldt om problemer knyttet til sertifikatet, men Mattilsynet har ikke garantier for at sertifikatet vil godtas. Det er viktig at eksportør har tett kontakt med sin importør for å forsikre seg om at myndighetene vil godta sertifikatet.

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer