Regelverksprosess

Forslag om endringer i forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler

Publisert 26.08.2020     Sist endret 30.11.2020

Fra 1. januar 2020 trådte nye nasjonale bestemmelser i kraft for tilsetning av vitaminer, mineraler og visse «andre stoffer» i næringsmidler herunder kosttilskudd.

Vi foreslår å oppdatere vedleggene i forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler i samsvar med blant annet de tillatelsene vi har gitt før de nye utfyllende nasjonale bestemmelsene trådte i kraft 1. januar 2020.

Videre foreslår vi også å rette noen feil og mangler i vedleggene i forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler. Disse feilene og manglene har vi tidligere lagt ut informasjon om, se

Vi ønsker også ut fra de erfaringene som vi har fått med våre nye bestemmelser å gjøre noen endringer i fotnotene 1 og 2 i vedlegg 1.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

 

Høringsfrist 08.10.2020
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Synnøve Finden 06.10.2020
Veterinærinstituttet 05.10.2020
Landsgruppen for helsesykepleiere NSF 25.09.2020
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 16.09.2020

Mattilsynets oppsummering av høringsinnspillene

Høsten 2020 
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Synnøve Finden 06.10.2020
Veterinærinstituttet 05.10.2020
Landsgruppen for helsesykepleiere NSF 25.09.2020
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 16.09.2020

Fastsettelse og kunngjøring av forskrift

Mattilsynet fastsetter forskrift om endring i forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler. Endringsforskriften kunngjøres på Lovdata.

 17.11.2020
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Charlotte Holkov, seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet, tlf. 22 77 80 50