Revisjon av nasjonale maksimumsgrenser for jern og sink i kosttilskudd


Publisert 31.05.2016 | Sist endret 17.10.2017

Mattilsynet vurderer om det er behov for å revidere de nasjonale maksimumsgrensene for vitaminer og mineraler i kosttilskuddforskriften.

De nasjonale maksimumsgrensene for vitaminer og mineraler som var fastsatt i den tidligere vitamin- og mineraltilskuddforskriften fra 1986 ble videreført i forskrift 20. mai 2004 nr. 755 om kosttilskudd i 2004.

Arbeidet med å utarbeide felles maksimums- og minimumsgrenser for innhold av vitaminer og mineraler i kosttilskudd og næringsmidler startet i EU i 2006, men dette arbeidet stoppet midlertidig opp i 2009 og det er fortsatt usikkert når det vil starte opp igjen.

Mattilsynet vil i påvente av at arbeidet med felles maksimumsgrenser starter opp igjen, vurdere behov for endringer av de nasjonale maksimumsgrensene for vitaminer og mineraler i kosttilskudd. Mattilsynet vurderer nå jern og sink.

Ved fastsettelsen av maksimumsgrenser skal følgende kriterier legges til grunn; øvre sikre inntaksnivå for vitaminer og mineraler og inntak fra andre kilder i kosten. Det tas også hensyn til  referanseinntaket for populasjonen (anbefalt inntak).

Mattilsynet ønsker velkommen innspill til prosessen med revidering av de nasjonale maksimumsgrensene. Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Bestilling av inntaksberegninger og eksponeringsscenarier

Bestilling til VKM av inntaksberegninger og eksponeringsscenarier for jern og sink i kosttilskudd.

Mattilsynet tar i mot innspill til bestillingsteksten. Innspill må sendes skriftlig innen 14. juni.

Formålet med denne høringen er at bransjen og andre interessenter kan korrigere eventuelle feil eller mangler i bestillingsteksten.  Mattilsynet vil vurdere alle innspill, men presiserer at alle innspill ikke kan etterkommes.

 

Frist:  14.06.2016

Last ned saksdokumentasjon

Endelig bestilling til VKM

 

 16.06.2016

Last ned saksdokumentasjon

VKM publiserer

VKM publiserer inntaksberegninger og eksponeringsscenarier for jern og sink i kosttilskudd.

Se VKM: Vurdering av alternative maksimumsgrenser for jern og sink i kosttilskudd

 14.03.2017
Høring

Mattilsynet vurderer om det er behov for å endre kosttilskuddforskriften.

Eventuelle endringer i kosttilskuddforskriften vil sendes på høring.

Juli 2017 
Vurdering av høringssvar og forslag til forskrift

Mattilsynet sammenstiller og vurderer høringsinnspill.

Dato: ikke bestemt 
Fastsettelse og kunngjøring av forskrift

Helse- og omsorgsdepartementet fastsetter forskrift om endring i kosttilskuddforskriften.

Endringsforskriften kunngjøres på lovdata.no. Det vil legges en lenke her.

Dato: ikke bestemt 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon


Svanhild Vaskinn, seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet, tlf. 22778969