Risikovurdering

Risikovurdering av «andre stoffer» i kosttilskudd og andre næringsmidler, del 1

Publisert 20.11.2015     Sist endret 05.02.2019

Mattilsynet tar nå grep for å gjøre regelverket som omfatter kosttilskudd enklere for bransjen, og mer oversiktlig for forbrukeren. Fundamentet for en slik oppdatering av regelverket er risikovurderinger Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM) utarbeider for Mattilsynet av såkalte «andre stoffer» i kosttilskudd og i energidrikker.

 Hva er "andre stoffer"?

  • «Andre stoffer» er stoffer med ernæringsmessig og / eller fysiologisk effekt; unntatt vitaminer og mineraler
  • Eksempler på «andre stoffer» kan være fettsyrer, antioksidanter, aminosyrer, karnitin, koenzym Q10, glukosamin, melatonin, fiber, mikroorganismer, stoffer isolert fra planter feks. koffein, m.m.
  • «Andre stoffer» tilsettes i hovedsak kosttilskudd, men også sportsprodukter, energidrikker og enkelte andre matvarer
  • «Andre stoffer» kan være helseskadelige og kan ha svært ulike risikoprofiler. Hvor helseskadelig det er, varierer fra stoff til stoff, og i hvilken mengde de inntas i

Fredag 20. november fikk Mattilsynet overlevert de første  risikovurderingene, som omfatter 12 av i alt 44 «andre stoffer». Resten av risikovurderingene vil komme i 2016.

- Mattilsynet vil bruke risikovurderingene til VKM som grunnlag for å fastsette regelverk for tilsetting av «andre stoffer» til næringsmidler. Ifølge en markedsundersøkelse fra 2011, utgjorde kosttilskudd med «andre stoffer» mer enn 50 prosent av markedet. Enkelte av stoffene kan ha helseskadelige effekter. Det finnes ikke spesifikt regelverk for tilsetning av «andre stoffer» til næringsmidler, verken i Norge eller EU. Vi vil nå gå gjennom VKMs vurderinger grundig og bruke resultatene når vi skal lage ny forskrift for disse produktene, sier Ole Fjetland, direktør for avdeling Mat i Mattilsynet.

Mattilsynet mener at en strengere regulering av andre stoffer på nasjonalt nivå vil gjøre produktene tryggere for forbrukerne, samtidig som regelverket blir tydeligere og enklere for bransjen.

Uoversiktlig marked

Tilbud og etterspørsel etter kosttilskudd, sportsprodukter og energidrikker har vokst enormt de siste årene. Årlig omsettes det kosttilskudd for mer enn 2 milliarder kroner.  Produktene selges via mange kanaler, og markedsføringen kan være svært offensiv. Nettsalget er stort og uoversiktlig.  Det er produsentens og importørens ansvar at produktene er trygge og er i tråd med regelverket. Siden det ikke finnes noen godkjenningsordning for kosttilskudd, har ikke Mattilsynet mulighet til å føre tilsyn med alle kosttilskudd på markedet.

- Vi bestilte risikovurderingene fordi vi mener at dagens regulering ikke er tilstrekkelig og ikke gir forbrukeren god nok beskyttelse. Kosttilskudd, sportsprodukter og energidrikker tilsettes en lang rekke forskjellige stoffer hvor risikoen ikke har vært godt nok kartlagt, sier Fjetland.

Bruk hodet og fornuften

Mattilsynet anbefaler forbrukerne å være bevisste og skeptiske når de kjøper kosttilskudd, og særlig være vaktsom overfor alle produkter som lover rask og kraftig bedring.

- Vi anbefaler å være særlig skeptiske til å kjøpe kosttilskudd på nett fra utlandet, og å ikke kjøpe produkter fra nettsider uten kontaktinformasjon. Man bør ikke nødvendigvis stole på innholdsdeklarasjonen på disse produktene, da ulovlig tilsatte legemidler sjelden er deklarert, legger Ole Fjetland til. 

Folk fleste har ikke behov for kosttilskudd. Et kosthold i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger gjør at de fleste får i seg det de trenger av næringsstoffer gjennom maten de spiser.

Gå til VKMs risikovurderinger av "andre stoffer" i kosttilskudd og energidrikker

Se også regelverksprosessen Nasjonal regulering av «andre stoffer» i kosttilskudd/næringsmidler

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning

Kontaktinformasjon

Pressevakt i Mattilsynet, tlf.  469 12 910, eller kommunikasjon@mattilsynet.no


Regelverk og veiledning

Kontaktinformasjon

Pressevakt i Mattilsynet, tlf.  469 12 910, eller kommunikasjon@mattilsynet.no