Risikovurdering

Trenger mer kunnskap om probiotika i kosttilskudd til de minste

Publisert 11.03.2016     Sist endret 12.10.2017

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet vurdert en type probiotika i kosttilskudd til sped- og småbarn. Konklusjonen fra VKM er at det mangler langtidsstudier, og at langtidseffekter ikke kan vurderes.

Bruken av probiotika har økt kraftig de siste årene og har blant annet blitt introdusert til spedbarn og småbarn i form av kosttilskudd. Probiotika er levende mikroorganismer, f.eks. melkesyrebakterier, og inngår i det tradisjonelle norske kostholdet, for eksempel i form av surmelksprodukter. De fleste probiotika tilhører bakterieslekter som allerede naturlig finnes i tarmen.

Risikovurderingen av bakteriestammen, som Mattilsynet mottok 11. mars, konkluderer med at det ikke er noen grunn til å anta at bakteriestammen som er vurdert, og i de dosene som anbefales, vil føre til bivirkninger eller uønskede korttidseffekter på helsa.

Det mangler imidlertid kunnskap om eventuelle langsiktige effekter av å gi bakteriestammen som kosttilskudd til nyfødte, spedbarn og småbarn, og følgelig kan det ikke trekkes konklusjoner vedrørende dette. Det har den senere tid vært økt oppmerksomhet på at tarmfloraen hos de minste kan ha en avgjørende betydning på den senere utviklingen av tarmfloraen og en normal immunologisk utvikling.

Mattilsynet har tidligere fattet vedtak om forbud mot omsetning av visse barnematprodukter inneholdende probiotika. All mat som omsettes skal være trygg. For næringsmidler til sårbare grupper, som sped- og småbarn, er trygghetskravet ekstra strengt.

- Vi vil nå se på resultatene fra denne rapporten før vi tar en beslutning om hva vi vil gjøre videre. Vi vil også ha en dialog med virksomheten sett i lys av denne risikovurderingen, sier seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet.

Les om risikovurderingen VKM-  Nytte-risikovurdering av kosttilskudd med Lactobacillus Reuteri Protectis

Se også Probiotika til barn under ett år

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Pressevakt i Mattilsynet, mobil 46912910, e-post: kommunikasjon@mattilsynet.no


Kontaktinformasjon

Pressevakt i Mattilsynet, mobil 46912910, e-post: kommunikasjon@mattilsynet.no