Faktaartikkel

Varsle om hendelse eller bivirkninger av kosttilskudd

Publisert 07.06.2022     Sist endret 07.06.2022

Kosttilskudd skal ikke gi bivirkninger når det tas av friske personer ved anbefalt døgndose.

Privatpersoner skal varsle helsepersonell eller apotek

Dersom du får en bivirkning som kan skyldes et kosttilskudd, må du oppsøke helsepersonell (f.eks. leger, tannleger og helsesykepleiere) eller et apotek (apotekfarmasøyter) som vil varsle videre til Mattilsynet. De vil, med samtykke fra deg melde inn hendelsen. Du skal ikke oppgi personlige opplysninger.

NB! Det er viktig å ta med kosttilskuddets emballasje slik at helsepersonell og apotekfarmasøytene kan legge inn alle nødvendige opplysninger i skjemaet, og legge ved bilder av etikettene.

Helsepersonell skal varsle via melde.no

Helsepersonell som f. eks. leger, tannleger og helsesykepleiere, apotekfarmasøyter, er pålagt å melde fra ved mistanke om uønskede hendelser eller bivirkninger av kosttilskudd via en felles meldeportal for uønskede hendelser i helsetjenesten: melde.no.

Ved mistanke om at det er en kombinasjonen av kosttilskudd og legemiddel som gir bivirkning, må det i tillegg sendes inn en separat bivirkningsmelding for legemidler.

Fant du det du lette etter?