Risikovurdering

VKM-vurdering av D-vitamin

Publisert 13.06.2014     Sist endret 13.06.2014

Norge skal endre grensen for hvor mye D-vitamin en døgndose kosttilskudd kan inneholde. Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) ble derfor bedt om å vurdere dagens kunnskap om hvor mye D-vitamin barn og unge tåler.

Fakta om D-vitamin

  • Alle trenger D-vitamin, men store mengder kan være skadelig

  • Helsedirektoratet anbefaler et totalt inntak på 10 mikrogram per dag for barn og voksne under 75 år, og 20 mikrogram for eldre over 75 år

  • Gode kilder til D-vitamin er sol, tran, fet fisk, fiskelever, margarin og smør

  • Norge skal nå endre grensen for hvor mye D-vitamin en døgndose kosttilskudd kan inneholde

EUs mattrygghetsorgan EFSA fastsatte i 2012 en øvre grense for hvor mye D-vitamin man tåler per dag. Mattilsynet ønsket en mer grundig begrunnelse av et punkt om barn og unge i denne vurderingen, og ba VKM om å vurdere dette.

Ikke vitenskapelig hold for å si at det er trygt

EFSA antar at barn og ungdom tåler like mye D-vitamin som voksne selv om de veier mindre. Dette fordi barn vokser raskt.

Mattilsynet ba VKM om å vurdere kunnskapen som EFSA har brukt for å komme fram til sin konklusjon.

VKM finner ingen vitenskapelige studier som støtter denne antakelsen, og mener det ikke er noen dokumentert sammenheng mellom utviklingen av skjelettet og nivåene av D-vitamin i barn i de periodene de vokser.

VKM finner ingen studier som har undersøkt hva det vil si for barn i alderen 1-10 år å få i seg høye doser D-vitamin, ei heller studier som ser på om det kan være skadelig for ungdom å få i seg mer enn 50 mikrogram D-vitamin per dag. EFSAs øvre tolerable grense (UL) ble satt til 100 mikrogram per dag for unge og voksne, og 50 mikrogram per dag for barn i alderen 1-10 år. VKM mener at man ikke kan konkludere med at UL på 50 mikrogram per dag for barn og 100 for ungdom er trygt.

Fastsetting av ny maksimumsgrense i kosttilskudd

Den maksimalt tillatte mengden vitamin D per anbefalt døgndose i kosttilskudd skal endres. Det er foreslått å heve maksimumsgrensen fra 10 til 20 µg per døgndose. Før den nye maksimumsgrensen fastsettes ønsket Mattilsynet å få besvart spørsmålet om UL for barn.

Mattilsynet vil nå vurdere innholdet i rapporten fra VKM, og skrive en anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det er HOD som fastsetter maksimumsgrensen for D-vitamin i kosttilskudd i Norge.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner