Risikovurdering

VKM-vurdering av vitamin K i kosttilskudd

Publisert 28.02.2018     Sist endret 01.03.2018

Mattilsynet ba Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) om å vurdere konsekvensen ved ulike maksimumsgrenser for vitamin K i kosttilskudd.

Hva er undersøkt: VKM har vurdert inntaket av vitamin K fra kosten, øvre sikre inntaksnivåer og konsekvensen hvis maksimumsgrensen for vitamin K i kosttilskudd settes til 100, 200, 300, 600 eller 800 µg per dag.

Overleveringsdato: 28. februar 2018

Hva er vurderingen: VKM uttaler at det på grunn av manglende kunnskapsgrunnlag, ikke er fastsatt et tolerabelt øvre inntaksnivå for verken vitamin K1 (fyllokinon) eller K2 (menakinoner). Det er ikke rapportert om negative helseeffekter hos mennesker eller dyr etter inntak av vitamin K fra mat eller kosttilskudd. VKM mener at et publisert veiledende nivå for øvre inntak av vitamin K1 fra kosttilskudd på 1 mg per dag for voksne kan benyttes til å vurdere maksimumsgrensene. VKM konkluderer med at de foreslåtte maksimumsgrensene for vitamin K i kosttilskudd vil ligge under veiledende nivå for øvre inntak av for voksne og unge over 15 år.

Les rapporten hos VKM: Assessment of dietary intake of vitamin K and maximum limits for vitamin K in food supplements

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Pressevakten i Mattilsynet, mobil 469 12 910,


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Pressevakten i Mattilsynet, mobil 469 12 910,