Risikovurdering

Vurdering av «andre stoffer» i kosttilskudd og andre næringsmidler

Publisert 04.12.2014     Sist endret 06.04.2018

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har utarbeidet en oversikt over relevante risikovurderinger av «andre stoffer» som brukes i Norge. Oversikten skal brukes i VKMs arbeide med å vurdere om dagens bruksmengder er trygge. VKM gjør dette arbeidet på oppdrag fra Mattilsynet, som arbeider med regulering av «andre stoffer» i næringsmidler.

«Andre stoffer» er stoffer som har en ernæringsmessig eller fysiologisk effekt, og som ikke er vitaminer og mineraler. Eksempler er fettsyrer, koffein og antioksidanter, som kan være helseskadelig i store mengder. Mattilsynet ønsker strengere regulering av «andre stoffer» som blir tilsatt kosttilskudd, sportsprodukter, energidrikker og andre næringsmidler.

EU-regelverket regulerer ikke tilsetning av andre stoffer i næringsmidler og mange EU-land har derfor laget nasjonale regler for å sikre trygge produkter på markedet. Danmark har regulert området med en positivliste med bruksbetingelser og spesifikasjoner for 35 stoffer og har basert vurderingen på bruksnivå i produkter. Mattilsynet har foreslått for Helse- og omsorgsdepartementet at også Norge bør regulere disse stoffene. En slik regulering vil gjøre produktene tryggere for forbrukerne, samtidig som regelverket blir tydelig og enkelt for produsentene.

Som grunnarbeid for en eventuell regulering har Mattilsynet, etter innspill fra industrien, laget en liste over «andre stoffer» tilsatt kosttilskudd, sportsprodukter, energidrikker og andre næringsmidler som finnes på det norske markedet. Mattilsynet har bedt VKM å vurdere om dagens bruksmengder er trygg. Oppdraget til VKM består av flere faser. Fase 1 har vært å lage en oversikt over relevante risikovurderinger som er gjennomført av VKM selv og/eller av andre risikovurderingsorganer. Oversikten skal brukes i det videre arbeidet med vurdering av «andre stoffer» og den vil være grunnlag i Mattilsynets arbeidet videre for å sikre tryggere bruk av «andre stoffer» i mat, drikke og kosttilskudd.

Se også:
VKM: Oversikt over risikovurderinger som er gjort av “andre stoffer"

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Merethe Steen, seksjonssjef, seksjon forbrukerhensyn, tlf. 22 77 86 92


Kontaktinformasjon

Merethe Steen, seksjonssjef, seksjon forbrukerhensyn, tlf. 22 77 86 92