Risikovurdering

Vurdering av magnesium, kalsium og vitamin C i kosttilskudd

Publisert 05.04.2016     Sist endret 10.10.2017
Forskjellige typer kosttilskudd.
Foto: Mattilsynet

Mattilsynet har mottatt vurderinger av magnesium, kalsium og vitamin C i kosttilskudd fra Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM).

VKM-vurderingene ble overlevert Mattilsynet tirsdag 5. april. Les om vurderingene hos VKM: Risikovurdering av magnesium i kosttilskudd og Inntaksberegninger av vitamin C og kalsium.

Mattilsynet skal bruke vurderingene som grunnlag for å vurdere de nasjonale maksimumsgrensene for kalsium, vitamin C og magnesium i kosttilskuddforskriften.

De nasjonale maksimumsgrensene for vitaminer og mineraler som var fastsatt i den tidligere vitamin- og mineraltilskuddforskriften fra 1986 ble videreført i forskrift 20. mai 2004 nr. 755 om kosttilskudd i 2004. De nasjonale maksimumsgrensene gjelder til det er fastsatt felles maksimums- og minimumsgrenser for innhold av vitaminer og mineraler i kosttilskudd på EU-nivå og disse er tatt inn i kosttilskuddforskriften.

Arbeidet med å utarbeide felles maksimums- og minimumsgrenser for innhold av vitaminer og mineraler i kosttilskudd og næringsmidler startet i EU i 2006, men dette arbeidet stoppet midlertidig opp i 2009 og det er fortsatt usikkert når det vil starte opp igjen.

Mattilsynet vil i påvente av at arbeidet med felles maksimumsgrenser starter opp igjen, vurdere behov for endringer av de nasjonale maksimumsgrensene for vitaminer og mineraler i kosttilskudd. Mattilsynet vurderer nå magnesium, kalsium og vitamin C.

Ved fastsettelsen av maksimumsgrenser skal følgende kriterier legges til grunn; øvre sikre inntaksnivå for vitaminer og mineraler og inntak fra andre kilder i kosten. Det tas også hensyn til referanseinntaket for populasjonen (anbefalt inntak).

Når Mattilsynet har gjennomgått VKM-vurderingene vil det bli tatt stilling til om maksimumsgrensene i kosttilskuddforskriften skal endres. Forslag til endringer i forskriften vil sendes ut på høring.

Fant du det du lette etter?