Laktosefrie og -reduserte produkter

Publisert 02.12.2019     Sist endret 02.12.2019

Laktosereduserte og laktosefrie produkter er beregnet til personer med laktoseintoleranse. Dette kan være produkter som er spesielt framstilt til personer med laktoseintoleranse, eller det kan være vanlige næringsmidler som egner seg til personer med laktoseintoleranse.

Det er ikke laget et eget regelverk som regulerer sammensetningen og merkingen av laktosereduserte og laktosefrie produkter. Det generelle regelverket på næringsmiddelområdet – for eksempel merkeregelverket, hygieneregelverket og regelverket om internkontroll og så videre – også gjelder for laktosereduserte og laktosefrie produkter.

For næringsmidler som er tilsatt vitaminer, mineraler eller aminosyrer og som etter 20. juli 2016 ikke lenger skal regnes som «særnærprodukter», men som ikke tidligere har vært omsatt på det norske markedet, må dere «på vanlig måte» søke om og få tillatelse til tilsetningen av vitaminer, mineraler og aminosyrer etter henholdsvis § 4 og § 6 i berikingsforskriften, før dere kan omsette næringsmidlene på det norske markedet.

Virksomhetene som produserer eller importerer produktene har ansvar for å følge regelverket, mens Mattilsynet fører tilsyn med at regelverket overholdes.

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Matparlør fra Norges Astma- og Allergiforbund - melk PDF

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Registrere næringsmidler til særskilte grupperAltinn

Import og eksport

Dersom du, eller din virksomhet, ønsker å selge produkter som er produsert utenfor Norge på det norske markedet, må du/virksomheten være registrert hos det lokale Mattilsynet. Ta kontakt med Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00 eller postmottak@mattilsynet.no

Spesielle regler gjelder for import av dyr eller produkter av dyr (herunder fisk) fra land utenfor EU/EØS til Norge, se mer informasjon om Import av mat.

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Spesialmat og kosttilskudd Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer