Anbefalinger om laktosereduserte og laktosefrie produkter

Publisert 29.10.2012     Sist endret 20.12.2016

Det er ikke utarbeidet eget regelverk for sammensetning og merking av laktosereduserte og laktosefrie næringsmidler. Det finnes følgelig ingen regelverksfestede grenseverdier for hvor mye slike produkter maksimalt kan inneholde. Men det er utarbeidet retningslinjer for innhold og merking av produktene.

Retningslinjene er hentet fra de anbefalingene som er gitt i den nordiske rapporten Dietetiske næringsmidler – forslag til nordiske retningslinjer for vurdering og regulering fra 1993 (Tema Nord 1993:557), og kan brukes som veiledende.

Anbefalinger for innhold av laktose

I rapporten anbefales det at:

  • Laktosefattige/laktosereduserte næringsmidler maksimalt skal inneholde 1 g laktose per 100 g matvare (næringsmidlet solgt til forbruker).
  • Laktosefrie næringsmidler  i prinsippet skal være fri for laktose, men av analytiske årsaker kan det godtas et innhold opp til 10 mg laktose per 100 g matvare (næringsmidlet solgt til forbruker).

Anbefalinger om merking

  • Utsagnene laktosefattig/laktoseredusert og laktosefri bør stå i tilknytning til varebetegnelsen.
  • Laktoseinnholdet bør deklareres for laktosefattige/laktosereduserte næringsmidler.

Rapport fra European Food Safety Authroity (EFSA)

EFSA (The Europeand Food Safety Authority) har utarbeidet en rapport om laktosefrie produkter. Denne finner du på EFSAs hjemmeside: Scientific Opinion on lactose thresholds in lactose intolerance and galactosaemia

Fant du det du lette etter?