Parallellimport av medisinske næringsmidler

Publisert 09.10.2012     Sist endret 16.06.2020

Parallellimport er i utgangspunktet tillatt innenfor EØS-området, jf. EUs varemerkedirektiv (89/104/EØF). Disse bestemmelsene bygger på prinsippet om fri flyt av varer og er nedfelt i EU-traktaten. Parallellimporterte produkter skal meldes til Mattilsynet.

Krav til parallellimporterte produkter

Ved parallellimport av medisinske næringsmidler er det viktig at ”virkestoffene” i produktet som parallellimporteres er identisk med ”virkestoffene” i det opprinnelige produktet. Hva som anses som ”virkestoffer” i medisinske næringsmidler, og for så vidt næringsmidler generelt, er ikke like entydig. I næringsmidler vil det ikke være et stoff alene som står for virkningen, men en kombinasjon av stoffer (næringsstoffer) og samspillet mellom dem. Mattilsynet anser derfor at et næringsmiddel som parallellimporteres må være identisk med det opprinnelige produktet hva gjelder innholdet av næringsstoffer, dvs. mengden av karbohydrater, fett, proteiner, vitaminer, mineraler og eventuelt andre stoffer som tilsettes produktet.

Parallellimporterte produkter skal også meldes til Mattilsynet

Parallellimporterte produkter skal i likhet med det originale produktet meldes til Mattilsynet, jf. forskrift om næringsmidler til særskilte grupper. Innmeldingen skjer via Mattilsynet sin skjematjeneste.

I tillegg må virksomheten melde fra til det lokale Mattilsynet om at man ønsker å drive næringsmiddelvirksomhet. Les mer om hvilke krav som stilles ved oppstart av en virksomhet her: Ny næringsmiddelvirksomhet

Det parallellimporterte produktet bør merkes på tilsvarende måte som originalproduktet hva gjelder bruksanvisning og eventuelle forholdsregler. I tillegg skal merkingen alltid være i samsvar med gjeldende regelverk.

Det er viktig at det parallellimporterte produktet ikke presenteres på en slik måte at det skader ryktet og omdømmet til eieren av originalproduktet.

Krav til dokumentasjon ved innmelding av medisinske næringsmidler 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Eventuelle spørsmål relatert til parallellimport av medisinske næringsmidler kan rettes til Mattilsynets avdelingskontor eller på e-post til postmottak@mattilsynet.no


Kontaktinformasjon

Eventuelle spørsmål relatert til parallellimport av medisinske næringsmidler kan rettes til Mattilsynets avdelingskontor eller på e-post til postmottak@mattilsynet.no