Faktaartikkel

Aldersangivelse på morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger

Publisert 24.10.2012     Sist endret 15.08.2016

Morsmelk er den beste maten for spedbarn. Morsmelkerstatning er laget på en måte som gjør at sammensetningen skal være så lik morsmelkens sammensetning som mulig. Det er blant annet derfor det er gitt detaljerte krav til sammensetning av morsmelkerstatning. Morsmelkerstatning og tilskuddsblanding er regulert i forskrift for morsmelkerstatning og tilskuddsblanding. Merking og markedsføring av produktgruppene er også regulert i denne forskriften.

For å sikre en korrekt bruk av produktene og for å kunne skille dem fra hverandre er merkingen av produktene spesielt viktig. Morsmelkerstatning skal være merket med at produktet er egnet fra fødselen av. Andre aldersangivelser på denne produktgruppen kan ikke angis fordi det i forskriftskravene ligger at den skal kunne brukes fra fødselen av. Samtidig vil det kunne være villedende å angi to bruksområder (aldersangivelser) for ett og samme produkt. Tilskuddsblanding skal merkes med at produktet er egnet fra seks måneders alder.

Kravene til sammensetning av de to produktgruppene er relativt like, og det kan i teorien lages et produkt som vil kunne tilfredsstille kraven til begge produktgruppene. Ut i fra brukergruppenes behov vil det imidlertid være naturlig at sammensetningen av en morsmelkerstatning og en tilskuddsblanding er ulike.

Det er viktig at foresatte ikke begynner å bruke morsmelkerstatning uten å ha diskutert dette med uavhengig helsepersonell som har kunnskap innenfor medisin, ernæring eller farmasi, eller som har et faglig ansvar for spedbarnsernæring – for eksempel de ansatte på helsestasjonen eller fastlegen. Det kan være vanskelig å oppta ammingen dersom en begynner å gi barnet morsmelkerstatning. Å introdusere morsmelkerstatning eller tilskuddsblandinger, kan også gå ut over produksjonen av morsmelk, i tillegg til at det er et dyrere alternativ enn å amme.

Har du spørsmål om merking av morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger, kan du ta kontakt med Mattilsynets avdelingskontor på tlf. 22 40 00 00.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner