Regelverksprosess

Endring av proteininnholdet i tilskuddsblandinger

Publisert 08.02.2018     Sist endret 02.05.2019

Regelverksprosessen omhandler en ny rettsakt som er under behandling i EU. Denne rettsakten vil endre nivået av protein i tilskuddsblandinger. Proteinmengdene som kan tilsettes i tilskuddsblandinger basert på kumelk eller geitemelk proteiner kan reduseres fra 1,8 g/100 kcal til 1,6 g/100 kcal. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet sier at den reduserte mengden av protein i tilskuddsblandinger er trygg og egnet for friske spedbarn i Europa.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Den kommende rettsakten er under diskusjon i EU

 

Februar 2018 
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Landbruks- og matdepartementet 05.04.2018

Høring

 

Høringsfrist: 11.04.2018
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Landbruks- og matdepartementet 05.04.2018

Vedtakelse på EØS-komite møte

Rettsaktene tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet

Dato ikke bestemt 
Rettsakten tas inn i forskrift om forskrift om næringsmidler til særskilte grupper og vil være gjeldende i norsk rett

 

Skjer vanligvis første virkedag etter beslutning i EØS-komiteen 
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Landbruks- og matdepartementet 05.04.2018

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Charlotte Holkov, Seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret, tlf. 22778050