Regelverksprosess

Forslag til endring i regelverket for morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger

Publisert 08.02.2021     Sist endret 26.07.2021

Utkastet til ny EU-forordning vil forlenge overgangsperioden for morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger basert på hydrolysert protein fra 22. februar 2021 til 22. februar 2022 i forordning (EU) nr. 2016/127. Forordning (EU) nr. 2016/127 er implementert i forskrift 10. januar 2014 nr. 21 om næringsmidler til særskilte grupper. Forordningen regulerer blant annet særskilte krav til merking og sammensetting av morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger som omsettes i EU og på det norske markedet.

Forordning (EU) nr. 2016/127 har nye krav for produkter basert på hydrolysert protein. Disse kravene skulle etter planen følges fra 22. februar 2021, men utkastet til ny forordning forlenger overgangsperioden til 22. februar 2022.

Som følge av Covid-19 pandemien har det oppstått uventede forsinkelser av EFSAs (“European Food Safety Authority’s”) vurderinger av morsmelkerstatninger/tilskuddsblandinger basert på hydrolysert protein. Ved eventuelle positive utfall av de pågående vurderingene, skal kravene for disse produktene i forordning (EU) nr. 2016/127 justeres. EU-kommisjonen har derfor utarbeidet en rettsakt for å endre forordning (EU) nr. 2016/127 og forlenge overgangsperioden for produkter basert på proteinhydrolysater fra 22. februar 2021 til 22. februar 2022.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Utkastet til forordning er under diskusjon i EU.

 

Februar 2021 
 
Forordningen vil bli sendt på høring

 

 16.04.2021
 
Vedtakelse på EØS-komité møte.

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitémøtet.

 09.07.2021
 
Rettsakten tas inn i forskrift om næringsmidler til særskilte grupper og vil være gjeldende i norsk rett.

 

 10.07.2021
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Anne Bueso, seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret, tlf. 22 77 78 70.