Tilberedning av morsmelkerstatning og tilskuddsblanding

Publisert 24.10.2012     Sist endret 30.10.2013

Nyfødte og små barn er spesielt utsatt for matbårne sykdommer. Ved tilberedning, oppbevaring og håndtering av morsmelkerstatning og tilskuddsblanding er det viktig å følge rådene som gis for god hygiene, i tillegg til de spesielle rådene som gis på produktenes forpakning.

Generell hygiene ved tilberedning av mat

Vask hender med rent vann og såpe, og tørk dem med et rent håndkle før du håndterer mat. Stedet der maten skal lage rengjøres før du starter opp. Tilsvarende gjelder for redskapene som skal benyttes ved tillagingen av maten.

For ytterligere informasjon om generell hygiene, se informasjon om hygiene og mat på Matportalen.no: Matsmitte og hygiene.

Spesielle råd for tilberedning, oppbevaring og håndtering av morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger

Rådene forutsetter tilgang til vann av drikkevannskvalitet, rengjøringsmidler, vaskeutstyr og kjølemuligheter.

  • Vask hender med rent vann og såpe, og tørk dem med et rent håndkle.
  • Stedet der morsmelkerstatning/tilskuddsblanding blandes ut, rengjøres før bruk.
  • Kok opp kaldt vann. Flaskevann må også kokes.
  • Avkjøl det kokte vannet som beskrevet på pakningen og bland godt.
  • Avkjøl raskt videre til brukstemperatur ved å holde flasken under rennende vann, eller plassert i vannbad/isvann. Sørg for at avkjølingsvannet ikke kommer i kontakt med den ferdig oppblandede morsmelkerstatningen/tilskuddsblandingen.
  • Ved bruk av drikkeklar morsmelkerstatning/tilskuddsblanding, bør ikke mikrobølgeovn brukes til oppvarming fordi det kan gi varme områder i blandingen.
  • Kast all tillaget morsmelkerstatning/tilskuddsblanding som ikke har blitt brukt i løpet av to timer.
  • Lage kun et måltid morsmelkerstatning eller tilskuddsblanding av gangen.

Det er produsentens ansvar å gi informasjon til forbrukeren om tilberedning, oppbevaring og håndtering av morsmelkerstatning og tilskuddsblanding. Følg derfor bruksanvisningen på pakken når du tilbereder morsmelkerstatning og tilskuddsblanding. Bruksanvisningen skal være utformet slik at produktet er helsemessig trygt og ernæringsmessig tilfredsstillende når det inntas. Dette er det virksomheten selv som har best kunnskap og bakgrunn for å vurdere. I noen tilfeller kan det derfor være avvik mellom bruksanvisningen på et produkt og råd som gis, for eksempel fra WHO.

Råd fra WHO

WHO (World Health Organization) kom i 2007 med råd for tilberedning, oppbevaring og håndtering av morsmelkerstatning. Mattilsynet og Folkehelseinsituttet støtter rådene som er gitt av WHO.

Rapporten og sammendrag av rådene fra WHO finner du vedlagt nedenfor.

Se også EFSA: Vurdering av Salmonella og Enterobacter sakazakii.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner