Spørsmål og svar

Hvordan melder jeg inn et næringsmiddel til spesielle medisinske formål?

Publisert 09.10.2012     Sist endret 30.09.2020

Næringsmidler til spesielle medisinske formål skal meldes til Mattilsynet før de omsettes eller markedsføres på det norske markedet.

Innmeldingen skjer via Mattilsynets skjematjeneste på AltInn: Registrere næringsmidler til særskilte grupper

For å kunne bruke Altinn må virksomheten være registrert som et norsk foretak (norsk produsent, norsk importør eller som en norsk avdeling av et utenlandsk foretak/virksomhet, NUF).

Driftsansvarlig for næringsmiddelforetaketer ansvarlig for at produktene meldes til Mattilsynet. Virksomheten kan imidlertid gi andre, f.eks. speditører eller konsulenter, tilgang til å sende inn skjemaet på vegne av seg.

Tilgangen gis i skjematjenesten under "Min profil, Bedrifter som jobber for meg". Personen som skal melde inn produkter må ha et norsk personnummer.

Meldeplikten på næringsmidler til spesielle medisinske formål er hjemlet i forskrift .om næringsmidler til særskilte grupper (forordning (EU) 2016/128 artikkel 9).

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål til innmeldinger av medisinske næringsmidler, kan du ta kontakt via postmottak@mattilsynet.no

Fant du det du lette etter?