Kartlegging av sportsdrikker og proteinpulver

Publisert 24.06.2009     Sist endret 24.10.2012

Salget av sportsdrikker, energibarer og andre sportsprodukter er økende i de nordiske landene. Dette kommer fram i en undersøkelse av det nordiske markedet og av forbrukervaner når det gjelder sportsprodukter.

Matmyndighetene i Norge, Danmark og Island har kartlagt både markedet og forbrukervanene når det gjelder sportsprodukter. Markedsrapporten viser organiseringen av sportsproduktmarkedet, og forbrukerrapporten viser forbrukernes holdninger og atferd på området.

Resultatene fra kartleggingen er sendt som innspill til EU-kommisjonen. EU-kommisjonen vurderer nå om det skal utarbeides egne regler for sportsprodukter. Det er viktig å sikre trygge produkter, og god informasjon til forbrukeren.

- Det er viktig at vi bidrar med kunnskap om forholdene i de nordiske landene, slik at vi får et regelverk som også er hensiktsmessig for oss i Norden, sier Merethe Steen, seksjonssjef for forbrukerhensyn i Mattilsynet.

Omsetningen øker

Hovedkonklusjonen i markedsundersøkelsen er at salget og tilgjengeligheten av sportsprodukter er økende. Det er en økning i det totale salget, i antall produktgrupper, i produkter innen hver produktgruppe, og i antall leverandører. I dag tilbys sportsprodukter i sportsforetninger, matvarebutikker, helsekostbutikker, treningsstudioer og gjennom internett. Samtidig rettes markedsføringen av enkelte produkter inn mot spesifikke grupper eller sportsgrener.

Forbrukerundersøkelsen viser at bruk av sportsprodukter har sammenheng med hvilke treningsformer man driver med. Type aktivitet har derved større betydning for bruk av sportsprodukter enn alder og kjønn.

Flere sportsprodukter markedsføres også uavhengig av trening. Likevel viser undersøkelsen at personer som er aktive og trener i sosiale sammenhenger bruker sportsprodukter oftere enn de som trener alene eller er lite aktive. Kun en prosent av dem som bruker sportsprodukter oppgir at de aldri trener.

Redelig markedsføring?

Mattilsynet fører tilsyn med at produkter markedsføres redelig.

- Av undersøkelsene ser vi at noen produkter markedsføres mot grupper som i utgangspunktet ikke har behov for sportsprodukter. Dette er kunnskap som blant annet vil ligge til grunn for regelverksutviklingen framover, og vår informasjon til forbruker, sier Merethe Steen.

SIFO

Det er Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) som på vegne av Nordisk ministerråd har gjennomført undersøkelsene. Prosjektet ble administrert av Mattilsynet i Norge. Markedsundersøkelsen er den første av sitt slag i Norden. Undersøkelsen tar utgangspunkt i Norge, men resultatene kan trolig overføres til Danmark og Sverige, da de kulturelle og sosiale forutsetningen i disse landene er forholdsvis like.

Rapportene er tilgjengelig som TemaNord 2009:530 og TemaNord 2009:531 på Nordisk råds nettsider: http://www.norden.org.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner