Totale kosterstatninger for vektkontroll

Publisert 02.12.2019     Sist endret 02.12.2019

Totale kosterstatninger for vektkontroll er produkter, f. eks. supper og drikker, til bruk ved vektreduksjon hos friske voksne med overvekt eller fedme. Disse produktene erstatter hele den daglige kosten, og de brukes som regel over en viss periode. Det er derfor viktig at produktene inneholder tilstrekkelig med næringsstoffer.

Reglene som gjelder finner du i regelverket for næringsmidler til særskilte grupper, se nedenfor under «Regelverk og veiledning»/«forskrifter» ( Forskrift om næringsmidler til særskilte grupper (herunder bl a forordning (EU) 2017/1798 om særlige sammensetnings- og informasjonskrav til totale kosterstatninger for vektkontroll), Forskrift om næringsmidler beregnet til bruk i energibegrenset kost for vektreduksjon (Slankeproduktforskriften) (forskriften var tidligere under «særnærforskriften» (forskrift 21. desember 1993 nr. 1382 om næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov).

Forordning (EU) 2017/1798 om særlige sammensetnings- og informasjonskrav til totale kosterstatninger for vektkontroll er gjeldende i norsk rett og skal anvendes fra 27. oktober 2022. Virksomhetene kan bruke det nye regelverket på frivillig basis inntil det nye regelverket trer i kraft.

For produktene som oppfyller kravene i forordning (EU) 2017/1798 er det meldeplikt. Innmeldingen skjer via Mattilsynets skjematjenester: Registrere næringsmidler til særskilte grupper.

Det generelle regelverket for næringsmiddelområdet, f. eks. merkeregelverket, hygieneregelverket og regelverket for internkontroll, gjelder også for totale kosterstatninger for vektkontroll.

Virksomhetene som produserer eller importerer produktene har ansvar for å følge regelverket, mens Mattilsynet fører tilsyn med at regelverket overholdes.

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Import og eksport

Dersom du, eller din virksomhet, ønsker å selge produkter som er produsert utenfor Norge på det norske markedet, må du/virksomheten være registrert hos det lokale Mattilsynet. Ta kontakt med Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00 eller postmottak@mattilsynet.no

Spesielle regler gjelder for import av dyr eller produkter av dyr (herunder fisk) fra land utenfor EU/EØS til Norge, se mer informasjon om Import av mat.

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Spesialmat og kosttilskudd Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer