Totale kosterstatninger for vektkontroll

Publisert 21.01.2019     Sist endret 28.01.2019

Totale kosterstatninger for vektkontroll er produkter, f. eks. supper og drikker, til bruk ved vektreduksjon hos friske voksne med overvekt eller fedme. Disse produktene erstatter hele den daglige kosten, og de brukes som regel over en viss periode. Det er derfor viktig at produktene inneholder tilstrekkelig med næringsstoffer.

Reglene som gjelder finner du i regelverket for næringsmidler til særskilte grupper, se nedenfor under «Regelverk og veiledning»/«forskrifter» ( Forskrift om næringsmidler til særskilte grupper (herunder bl a forordning (EU) 2017/1798 om særlige sammensetnings- og informasjonskrav til totale kosterstatninger for vektkontroll), Forskrift om næringsmidler beregnet til bruk i energibegrenset kost for vektreduksjon (Slankeproduktforskriften).

Forordning (EU) 2017/1798 om særlige sammensetnings- og informasjonskrav til totale kosterstatninger for vektkontroll er gjeldende i norsk rett og skal anvendes fra 27. oktober 2022. Virksomhetene kan bruke det nye regelverket på frivillig basis inntil det nye regelverket trer i kraft.

For produktene som oppfyller kravene i forordning (EU) 2017/1798 er det meldeplikt.

Det generelle regelverket for næringsmiddelområdet, f. eks. merkeregelverket, hygieneregelverket og regelverket for internkontroll, gjelder også for totale kosterstatninger for vektkontroll.

Virksomhetene som produserer eller importerer produktene har ansvar for å følge regelverket, mens Mattilsynet fører tilsyn med at regelverket overholdes.

Høring

Høring: Forskrift som gjennomfører EUs nye kontrollforskrift for offentlig kontroll

Send oss innspill innen: 15.11.2019

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Import og eksport

Dersom du, eller din virksomhet, ønsker å selge produkter som er produsert utenfor Norge på det norske markedet, må du/virksomheten være registrert hos det lokale Mattilsynet. Ta kontakt med Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00 eller postmottak@mattilsynet.no

Spesielle regler gjelder for import av dyr eller produkter av dyr (herunder fisk) fra land utenfor EU/EØS til Norge, se mer informasjon om Import av mat.

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev