Tilsatte stoffer i maten

Publisert 06.11.2012     Sist endret 12.12.2012

Våre spisevaner og krav til mat og drikke er i stadig utvikling. Dette berører næringsmiddelindustrien. Teknologien innenfor næringsmiddelindustrien utvikles løpende, blant annet for å dekke forbrukernes behov og ønsker.

Tilsetningsstoffer, aromaer, enzymer, vitaminer og mineraler er eksempel på stoffer som kan benyttes innenfor næringsmiddelproduksjon. Hensikten er bl.a. å påvirke smak, farge, holdbarhet og lukt, eller fremme helsebringende egenskaper ved matvaren. Tilsatte stoffer kan være både helsefremmende og helseskadelig. Dette området er derfor strengt regulert.