Forskrifter

Publisert 06.11.2012     Sist endret 09.03.2018
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (Aromaforskriften) 06.06.2011 669

Regelverk og veiledning