Regelverksprosess

Endring av aromaforskriften: Forslag om å inkludere aromastoffene 16.130 og 16.133 til Unionslisten

Publisert 19.08.2021     Sist endret 19.08.2021

Endringen er et forslag om å inkludere aromastoffene FL-nr.: 16.130; 4-amino-5-(3-(isopropylamino)-2,2-dimethyl-3oxopropoxy)-2-methylquinoline-3-carboxylic acid og FL-nr.: 16.133; 2-(4-methylphenoxy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-(thiophen-2-ylmethyl) acetamide i Unionslista, vedlegg A til Unionslista.

Begge stoffene er smaksmodifikatorere, hvor FL-nr 16.130 endrer den bitre smaken i spesielle matkategorier, mens aromastoffet 16.133 gir en kjølende fornemmelse/følelse.

Endringer i aromaforskriften skjer ved å gjennomføre foreslåtte endringer gitt i utkastene D074514 og D074174. Utkastene er under behandling i EU og vil mest sannsynlig bli vedtatt i løpet av noen måneder.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Mattilsynet sender på høring forslag om å inkludere to aromastoffer til Unionslisten for aromastoffer.

 

 07.10.2021
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

NNN 27.09.2021

Høringssvar

Høringsuttalelser

Dato ikke bestemt 
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

NNN 27.09.2021

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Hanne Marit Gran, seniorrådgiver, Seksjon kjemisk mattrygghet, hovedkontoret, tlf. 22 44 00 00.