Regelverksprosess

Endring av aromaforskriften: Forslag om å inkludere aromastoffet 16.127 til Unionslisten (høringsfrist 25. august 2021)

Publisert 22.06.2021     Sist endret 09.08.2021

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet

Denne endringen er et forslag om å inkludere aromastoffet FL-nr.: 16.127; 3-(1-((3,5-dimethylisoxazol-4-yl)methyl)-1H-pyrazol-4-yl)-1-(3-hydroxybenzyl)imidazolidine-2,4-dione i Unionslista, vedlegg A til Unionslista. Stoffet er en smaksmodifikator. Den vil kunne redusere bitter smak i enkelte matkategorier.

Endringer i aromaforskriften skjer ved å gjennomføre foreslåtte endringer gitt i utkastet D073140/3. Utkastet er under behandling i EU og vil mest sannsynlig bli vedtatt i løpet noen måneder. 

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Mattilsynet sender på høring forslag om å fjerne fem aromastoffer fra Unionslisten.

 

 25.08.2021
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

NNN 29.06.2021

Høringssvar

Høringsuttalelser

Dato ikke bestemt 
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

NNN 29.06.2021

Fastsettelse av forskrift

Opplysninger kommer når forskrift blir vedtatt.

Dato ikke bestemt 
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

NNN 29.06.2021

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Hanne Marit Gran, seniorrådgiver, Seksjon kjemisk mattrygghet, hovedkontoret, tlf. 22 44 00 00