Merking av aromaer

Publisert 14.11.2012     Sist endret 05.02.2013

Når det brukes aromaer i næringsmidler bør det alltid angis med passende merking. Bruken av aromaer må ikke villede forbrukeren.

I tillegg til generelle regler om merking, presentasjon og reklamering for næringsmidler (direktiv 2000/13/EF) er det spesifikke krav til merking av aromaer i mat- og drikkevarer. Disse fremgår av aromaforskriften (FOR-2011-06-06-669), som gjennomfører forordning (EF) nr. 1334/2008 i norsk rett. Det skilles mellom:

  • Merking av aromaer som ikke er beregnet på salg til sluttforbrukeren (Artikkel 14)
  • Alminnelige krav til merking av aromaer som ikke er beregnet på salg til sluttforbrukeren (Artikkel 15)
  • Særlige krav med hensyn til bruk av ordet « naturlig » (Artikkel 16)
  • Merking av aromaer som er beregnet på salg til sluttforbrukeren (Artikkel 17)

For aromaer som brukes i næringsmidler beregnet på den vanlige forbruker er det ikke krav om at enkeltbestanddelene i aromaen skal merkes (unntatt hvis de er allergener) – beskrives oftest i produkter til forbrukeren som «aroma» .

Naturlige aromaer:

Aromastoffer eller aromapreparater bør merkes som «naturlige» bare hvis de oppfyller visse kriterier, for å sikre at forbrukerne ikke villedes.

 Aromastoffer eller aromapreparater skal kun merkes som "naturlige" hvis de aromagivende bestanddelene utelukkende (eller minst 95%) er av naturlig opprinnelse. Resterende 5% skal også være fra naturlig kilde.

“Naturlig” kan bare brukes for å beskrive aroma hvis den aromagivende komponenten kun inneholder naturlige aromastoffer og/eller “aromapreparater”.

“Naturlig aroma” kan ikke brukes om andre undergrupper av aromaer, slik som reaksjonsaromaer, røykaromaer, aromaforløper, eller næringsmiddelingrediens med aromagivende egenskaper.

Røykaroma:

Forbrukerne skal informeres dersom røyksmaken i et bestemt næringsmiddel skyldes tilsetning av røykaromaer. I samsvar med direktiv 2000/13/EF bør ikke merkingen villede forbrukeren med hensyn til om produktet er røykt på tradisjonelt vis med frisk røyk eller behandlet med røykaromaer.

 

Fant du det du lette etter?