Røykaroma

Publisert 14.11.2012     Sist endret 07.03.2018

Røyking kan foregå ved tradisjonell røyking med spon, eller med regenerert røyk. Regenerert røyk er framstilt ved forstøving av kommersielt omsatt "flytende røyk" (røykaroma). I begge tilfeller foregår røykingen i et røykekammer eller røykerom. Regenerert røyk gir samme effekt som tradisjonell røyking, men er mindre helseskadelig. Røyken gir både en smak og en farge på yttersiden av produktet.

Flytende røyk (også kalt "renset røyk") kan også pensles/ dusjes/ dryppes på produktet før varmebehandling, evt. på pølseskinnet før stapping av pølser. Injisering av flytende røyk brukes bare på et fåtall spesialprodukter. Man kan også bruke «røykpulver» rett i farseblandinger, men dette er heller ikke veldig vanlig.

Røyka mat kan inneholde polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH). Store mengder av dette kan være helsemessig betenkelig. Det er derfor satt grenseverdier for PAH i bla. røykte matvarer. Siden røykaromaer er laget av røyk som er fraksjonert og renset mener man generelt at røykaromaer er helsemessig tryggere enn tradisjonelt røyket mat.

Merking av produkter med røykaroma:

Forbrukeren skal vite om man har tilsatt til røykaroma til  et næringsmiddel. Produsenten skal derfor merke et produktet som er tilsatt røykaroma.

Røyking av produkter kan foregå enten ved tradisjonell røyking med spon eller med regenerert røyk framstilt av flytende røyk (røykaroma). Hvis man bruker flytende røyk i framstillingen av produktet, skal produsenten angi i merkingen av produktet er tilsatt "røykaroma".

Dersom produktene har blitt dusjet, dyppet, injisert eller på annen måte enn ved røyking fått tilsatt røykaroma, kan de ikke kalles «røykt». I stedet kan uttrykk som f.eks. «med røyksmak» brukes. "Røykaroma" skal angis i merkingen av produktet.

EU-regelverk:

Røykaroma tilhører egen gruppe av aromaene og er regulert i eget regelverk. Regelverket har en generell del om røykaromaer forordning (EF) 2065/2003, krav til prøvetaking, identifikasjon og karakterisering aromastoffene fo (EF) 627/2006 og liste over godkjente røykaromaer fo (EU) 1321/2013.  I den konsoliderte teksten til aromaforskriften finner man dette regelverket, se relevante linker:

Forordning (EF) nr. 2065/2003 om røykaromaer som brukes eller er beregnet på bruk i eller på næringsmidler

Forordning (EF) nr. 627/2006 gir krav til prøvetaking, identifikasjon og karakterisering av primære produkter

Spørsmål om røyking

Når kan et kjøtt- eller fiskeprodukt kalles røykt, og hvordan skal det merkes? 

Fant du det du lette etter?