Forskrifter

Publisert 17.01.2013     Sist endret 22.03.2018
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften) 28.11.2014 1497
Forskrift om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler 26.02.2010 247
Forskrift om gebyrer til Mattilsynet 13.02.2004 406

Regelverk og veiledning