Bestilling av nytte- og risikovurdering fra VKM om jodberikning med hovedvekt på tilsetning av jod til salt

Publisert 12.01.2018     Sist endret 18.03.2020

Mattilsynet vil bestille en vurdering fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) som omhandler vurdering av tilsetning av jod til bordsalt og salt brukt i brødindustrien. Vurderingen skal ta hensyn til utsatte grupper med for lavt og høyt inntak.

I juni 2016 publiserte Nasjonalt råd for ernæring rapporten Risiko for jodmangel i Norge. Identifisering av akutte tiltak. Rapporten peker på at jodinntaket blant gravide og ammende er lavt basert på data fra den norske mor og barn undersøkelsen. Jodmangel hos mor under svangerskap og amming kan medføre nedsatt mental utvikling hos barnet.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har anslått at alvorlig jodmangel er den viktigste årsak til hjerneskade på verdensbasis. De viktigste kildene til jod i det norske kostholdet er melk og meieriprodukter, fisk og annen sjømat og egg. Årsaken til for lavt inntak av jod blant en større andel norske kvinner er lavt konsum av meieriprodukter og fisk. Andre risikogrupper som kan ha for lavt jodinntak er veganere, personer med melke- og fiskeallergi og enkelte innvandrergrupper.

Mattilsynet vil bestille en vurdering fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) som omhandler vurdering av tilsetning av jod til bordsalt og salt brukt i brødindustrien. Vurderingen skal ta hensyn til utsatte grupper med for lavt og høyt inntak.

Risikovurderingen vil bli brukt til å vurdere om det skal gjøres tiltak for å bedre jodstatus i befolkningen, særlig hos gravide og ammende.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Mattilsynet ønsker innspill på utkast til bestilling til VKM om vurdering av tilsetning av jod til bordsalt og salt brukt i brødindustrien.

 

Høringsfrist: 31.01.2018
 
Mattilsynet ber Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) om en nytte- og risikovurdering

Bestilt: 09.04.2019
 
Bestillingen er mottatt av VKM

 

Mottatt: 09.04.2019
 
VKM overleverer nytte- og risikovurderingen til Mattilsynet
 26.05.2020
Fant du det du lette etter?