Regelverksprosess

Forslag til endringer i forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler

Publisert 11.11.2022     Sist endret 31.03.2023

Forenkling av de utfyllende nasjonale forskriftsbestemmelsene om tilsetning av vitaminer og mineraler til vanlige næringsmidler.

Fra 1. januar 2020 trådte nye nasjonale bestemmelser i kraft for tilsetning av vitaminer, mineraler og visse «andre stoffer» i næringsmidler, herunder kosttilskudd.

Vi foreslår å oppdatere positivlistene i vedlegg 1 og vedlegg 3 i forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler i samsvar med saksbehandling og tillatelser vi har gitt i perioden 10. februar 2021 til 1. november 2022.

Vi foreslår også, av eget tiltak, å endre navn på en av næringsmiddelkategoriene i vedlegg 1 og øke verdien for samlet maksimalt innhold av jod i husholdningssalt.

Les mer om de konkrete endringene i vedlegg 1 og vedlegg 3, i høringsbrevet.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist 06.01.2023
Se innspillene (3)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (3)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Nestle 09.01.2023
Havforskningsinstitittet 09.01.2023
Folkehelseinstituttet 04.01.2023

Mattilsynets oppsummering av høringsinnspillene

 

 29.03.2023
Se innspillene (3)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (3)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Nestle 09.01.2023
Havforskningsinstitittet 09.01.2023
Folkehelseinstituttet 04.01.2023

Fant du det du lette etter?