Høring: Utkast til VKM-bestilling om oppdatering av berikingsmodellen

Publisert 05.11.2020     Sist endret 05.11.2020

På oppdrag fra Mattilsynet omarbeidet VKM i 2006 en dansk modell for vurdering av berikingssaker (berikingsmodellen) til norske forhold. Mattilsynet ba da VKM om å vurdere hvorvidt den danske modellen også kan representere en helsemessig trygg vurdering av beriking.

Modellen ble sist oppdatert i januar 2013 Vitenskapskomiteen for mat og miljø - Revurdering av modell for beriking av mat og drikke.

Mattilsynet planlegger i høst å be VKM om å oppdatere berikingsmodellen som følge av

  • at det foreligger nye inntaksdata for barn og ungdom,
  • at endringer i det såkalte «særnærregelverket» (regelverket for næringsmidler til særskilte grupper) har medført at en del av disse produktene nå regnes som vanlige næringsmidler,
  • at markedet av ulike produktgrupper har vokst,
  • at det, blant annet i VKMs vurderinger, foreligger nye data om tolerable øvre inntaksnivå, UL (tolerable upper intake level), for noen av stoffene som er omfattet av modellen, samt for enkelte «nye» stoff
  • at den norske befolkningen er eldre, og det er behov for en aldersgruppe «70+»
  • at modellen brukes som grunnlag for å vurdere meldinger til Mattilsynet om tilsetning av vitaminer og mineraler til næringsmidler.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Mattilsynet ønsker innspill til utkastet til bestillingen «Oppdatering av berikingsmodellen».

 

Høringsfrist: 19.11.2020
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Anne K. Bueso, seniorrådgiver, hovedkontoret, seksjon merking og kvalitet, tlf.: 22 77 78 70