Hva omfattes av søknadsplikten for aminosyrer?


Publisert 11.12.2012 | Sist endret 10.11.2016

Tilsetting av aminosyrer til næringsmidler er omfattet av en søknadsplikt som forvaltes av Mattilsynet.

Søknadsplikten er hjemlet i Forskrift om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler, § 6 hvor det framgår at «med mindre Mattilsynet har gitt særskilt samtykke for det enkelte vareslag, er tilsetning av aminosyrer til næringsmidler ikke tillatt».

Søknadsplikten omfatter

Søknadsplikten omfatter taurin og de 20 vanlige L-aminosyrene (kjennetegnet ved at de inneholder både en NH2-gruppe og en karboksylgruppe, og inngår som byggesteiner i proteiner). Disse er L-formen av: glycin, alanin, valin, leucin, isoleucin, fenylalanin, tryptofan, metionin, serin, treonin, cystein, tyrosin, asparagin, glutamin, asparaginsyre, glutaminsyre, lysin, histidin, arginin og prolin.

Kravet til søknad gjelder

  • kun renframstilte aminosyrer og IKKE ulike peptider eller aminosyreforbindelser som for eksempel karnitin og kreatin.
  • For BCAA (branched-chained amino acids) gjelder søknadsplikten de tre forgrenede aminosyrene leucin, iso-leucin og valin hver for seg hvis kun en eller to av dem er tilsatt produktet, men ikke n år de alle tre inngår i produktet som et kompleks.

Søknadsplikten gjelder tilsetting av aminosyrer til næringsmiddel, både ved direkte tilsetting og ved bruk av ingrediens med tilsatt aminosyre, og også når de selges som rent pulver.

Krav til søknadens innhold

Mattilsynets Retningslinje - hva skal søknaden om tilsetting inneholde? vil kunne brukes som rettesnor for hvordan søknaden skal bygges opp og hvilke opplysninger den skal inneholde.

Mattilsynets behandling av søknader

Søknader om tilsetting av aminosyrer vil bli behandlet av Mattilsynet. Dersom vi ved vurdering av søknaden ser behov for ytterligere dokumentasjon, vil dette bli etterspurt.

En eventuell tillatelse vil bli gitt til norsk produsent eller norsk importør (norsk pliktsubjekt).

Les mer om søknader, søknadsplikt og Mattilsynets vurdering i de ulike fagartiklene på temasiden for Tilsatte vitaminer, mineraler og andre stoffer

Fant du det du lette etter?