Regelverksprosess

Nye bestemmelser om næringsmidler (inkludert kosttilskudd) tilsatt vitaminer, mineraler eller visse "andre stoffer", som er produsert i og omsatt fra Norge, til andre EØS-land

Publisert 09.02.2022     Sist endret 20.05.2022

Forslaget inneholder utkast til nye bestemmelser, som på nærmere angitte vilkår, gjør unntak fra de utfyllende nasjonale bestemmelsene i forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler og forskrift om kosttilskudd.

De foreslåtte nye bestemmelsene vil gjelde for virksomheter som produserer i, og omsetter fra, Norge produkter som er beregnet for omsetning til sluttforbrukere i andre EØS-land enn Norge.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

 24.03.2022
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Vitux 21.03.2022

Vurdering av høringsuttalelser

Mattilsynet vurderer høringsuttalelsene og sender innstilling til Helse- og omsorgsdepartementet.

 

 08.04.2022
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Vitux 21.03.2022

Fastsettelse

Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte endringsforskriften og kunngjorde den i Norsk Lovtidend/Lovdata. Endringene trådte i kraft straks og er nå også konsolidert inn i forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler og forskrift om kosttilskudd.

 02.05.2022
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Knut Nordviken, seniorrådgiver, seksjon kjemisk mattrygghet: tlf. 22 77 85 19