Regelverksprosess

Nytt stoff innføres på vedlegg III i berikningsforordningen

Publisert 15.02.2022     Sist endret 17.02.2022

Forskrift om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler (berikningsforordningen) endres slik at det innføres restriksjoner i næringsmidler med monakoliner fra rød gjæret ris. En ny forordning vil plassere monakoliner fra rød gjæret ris i del B og C i vedlegg III i berikningsforordningen.

Det vil bli innført bruksbetingelser og krav til merking for produkter som inneholder monakoliner fra rød gjæret ris. Disse kravene vil bli plassert i del B i vedlegg III. En porsjon av produktet skal inneholde mindre enn 3 mg monakolin fra rød gjæret ris per daglig inntak.

Monakoliner fra rød gjæret ris plasseres også i del C i vedlegg III. Det betyr at EU-kommisjonen om fire år vil ta stilling til om monakoliner fra rød gjæret ris skal plasseres i del A i vedlegg III (forbudt stoffer) eller i del B i vedlegg III.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist: 15.04.2022
 
Vedtakelse i EØS-komitemøte

Forordningen tas inn i EØS-avtalen

Ikke bestemt 
 
Fastsettelse og kunngjøring av forskrift

 

Ikke bestemt 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Charlotte Holkov, seniorrådgiver, seksjon kjemisk mattrygghet hovedkontoret, tlf.:   22 77 80 50