Regelverksprosess

Nytt stoff reguleres i berikningsforordningens vedlegg III

Publisert 06.07.2022     Sist endret 05.08.2022

Forskrift om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler (berikningsforordningen) endres slik at det innføres begrensinger for næringsmidler, herunder kosttilskudd som inneholder (-)-epigallocathecin-3-gallat (EGCE) fra grønn te ekstrakt.

Det vil bli innført bruksbetingelser og krav til merking for næringsmidler, herunder kosttilskudd som inneholder EGCE. Kravene vil bli plassert i del B i vedlegg III.

Et daglig inntak av EGCE fra grønn te ekstrakt skal inneholde mindre enn 800 mg EGCE i næringsmidler, herunder kosttilskudd. Det gjelder ikke for grønn te ekstrakter som er fremstilt ved ekstraksjon med vann og som etter rekonstituering viser en sammensetning som kan sammenlignes med tradisjonelle grønne te-infusjoner.

EGCE fra grønn te ekstrakt plasseres også i del C i vedlegg III, da det er vitenskapelig usikkerhet om et inntak under 800 mg/dag kan ha negative helseeffekter. Det betyr at EU-kommisjonen om fire år vil ta stilling til om EGCE fra grønn te ekstrakt skal plasseres i del A i vedlegg III (forbudt stoffer) eller i del B i vedlegg III.

Mer informasjon om endringene kan leses når høringen blir publisert.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist: 30.09.2022
 
Vedtakelse i EØS-komitemøte

Forordningen tas inn i EØS-avtalen

Ikke bestemt 
 
Fastsettelse og kunngjøring av forskrift

 

Ikke bestemt 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Charlotte Holkov, seniorrådgiver, seksjon kjemisk mattrygghet, hovedkontoret, tlf. 22778050