Risikovurdering

Risikovurdering av aminosyrene histidin, metionin, S-adenosylmetionin og tryptofan

Publisert 11.03.2013     Sist endret 11.03.2013

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har gjort en risikovurdering av aminosyrene histidin, metionin, S-adenosylmetionin og tryptofan. Konklusjonen er at det ikke finnes nok vitenskapelige data til å kunne fastsette et øvre tolerabelt nivå (UL) for inntak av de fire aminosyrene. VKM foreslår et midlertidig veiledende øvre inntaksnivå for aminosyrene metionin og tryptofan.

Risikovurderingen gjelder bruk av frie aminosyrer i kosttilskudd ved tilsetning i mat og drikke. VKM foreslår veiledende øvre inntaksnivå, (Guidance Level, GL) på 210 mg/dag for metionin og 220 mg/dag for tryptofan.

Vurdert fire aminosyrer i «høyrisikogruppen»

I 2011 gjorde VKM risikokategorisering av rundt 30 aminosyrer og aminosyreforbindelser. Kategoriseringen var basert på en potensiell helserisiko for de enkelte aminosyrene og aminosyreforbindelsene. Aminosyrene og aminosyreforbindelsene ble delt inn i grupper etter lav, moderat eller høy potensiell helserisiko. De fire aminosyrene som nå er risikovurdert var alle i gruppen for potensiell høy helserisiko.

Mattilsynet skal bruke VKMs risikovurdering til å vurdere hvordan tilsetning av aminosyrer til næringsmidler skal håndteres fremover.

Kan gi bivirkninger

VKM uttaler at frie aminosyrer som histidin, metionin, S-adenosylmetionin (SAM) og tryptofan kan gi milde bivirkninger som kvalme og redusert appetitt.

Det er også registrert andre negative effekter for hver av de fire aminosyrene som er risikovurdert.

Aminosyren histidin: Det er ikke rapportert bivirkninger av inntak av histidin på fra 4 til 4,5 g/dag.

Aminosyren metionin: Metionin ser ut til å kunne forårsake svimmelhet, tretthet og endring i blodtrykket. Metionintilskudd kan gi økte konsentrasjoner av homocystein i blodet, som igjen er en risikofaktor for hjerte- og karsykdommer. Personer med hyperhomocysteinemi bør unngå metionintilskudd.

Aminosyren S-adenosylmetionin: SAM kan virke som et antidepressiva. Pasienter med bipolare lidelser bør derfor konsultere lege før bruk.

Aminosyren tryptofan: Tryptofan kan i høye doser føre til en økning i fettoksidasjonen. Oksidert fett er skadelig for kroppen, og kan blant annet føre til «oksidativt stress». Inntak av tryptofan fra tilskudd har vært knyttet opp til utviklingen av blodsykdommen eosinofili, men det er fortsatt usikkerhet rundt dette. Tilskudd av tryptofan kan når det inntas sammen med antidepressiva føre til «serotonint syndrom». Pasienter som bruker antidepressiva bør konsultere lege før de tar tryptofantilskudd.

Les risikovurderingen og VKMs omtale her: Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM): Risikovurdering av aminosyrene histidin, metionin, S-adenosylmetionin og tryptofan i fri form

Fant du det du lette etter?