Faktaartikkel

Slik sender du inn opplysninger om et produkt før første omsetning i Norge

Publisert 08.01.2020     Sist endret 09.01.2020

Dersom du er ansvarlige for den første omsetningen i Norge av et produkt, som er tilsatt vitaminer, mineraler eller visse «andre stoffer» i tråd med vilkårene i positivlistene i vedlegg 1 og vedlegg 3 i forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler, skal du sende inn visse opplysninger om deg selv og produktet til Mattilsynet før du kan omsette produktet.

Alle henvisninger til «forskriften», «bestemmelsene», paragrafer og vedlegg i denne artikkelen er til forskrift 26. februar 2010 nr. 247 om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler (forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler).

Lær om når og hvorfor dere skal sende slike opplysninger i artikkelen Tilsetning av vitaminer, mineraler eller visse «andre stoffer» til næringsmidler.

Næringsmidler unntatt kosttilskudd

Fyll ut dette skjemaet dersom du skal sende inn opplysninger om et næringsmiddel, unntatt kosttilskudd, som er tilsatt vitaminer, mineraler og/eller visse «andre stoffer» i tråd med vilkårene i positivlistene i vedlegg 1 og vedlegg 3.

Se § 5 og § 11 og kravet om innsending av opplysninger i vedlegg 2 og vedlegg 4, andre del Andre næringsmidler enn kosttilskudd.

Kosttilskudd

Fyll ut dette skjemaet dersom dere skal sende inn opplysninger om et kosttilskudd som er tilsatt visse «andre stoffer» i tråd med vilkårene i vedlegg 3.

Se § 11 og kravet om innsending av opplysninger i vedlegg 4, første del Kosttilskudd.

Utfylling og innsending

Skjemaene skal fylles ut elektronisk og sendes, sammen med eventuell øvrig dokumentasjon som kreves, som vedlegg i e-post til:

postmottak@mattilsynet.no

Dere kan eventuelt sende ferdig utfylt skjema, sammen med eventuell øvrig dokumentasjon som kreves, som vanlig post til:

Mattilsynet
Felles postmottak
Postboks 383
2381 Brumunddal

Fant du det du lette etter?