Spesielt om forvaltningen av energidrikker


Publisert 11.12.2012 | Sist endret 29.11.2017

Betegnelsen ”Energidrikk” brukes om drikker med høyt koffeininnhold som også er tilsatt aminosyrer eller aminosyrelignende stoffer, vitaminer og/eller mineraler (som oftest B-vitaminer) og/eller ulike ekstrakter av urter. Tilsetting av vitaminer, mineraler og aminosyrer til energidrikker er søknadspliktig på samme måte som i næringsmidler generelt.

Energidrikkene regnes ikke som sportsdrikk eller et sportsprodukt og omfattes derfor ikke av regelverket for næringsmidler beregnet til spesielle ernæringsmessige behov.

Mer informasjon om forvaltningen av sportsprodukter

Søknadsplikt for tilsetting av vitaminer, mineraler og aminosyrer

Som produsent eller importør skal du sørge for at tilsetting av vitaminer, mineraler og aminosyrer er tillat av Mattilsynet før produktene omsettes. Dette er fastsatt i § 4 og § 6 i Forskrift om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler. Den nasjonale søknadsplikten for vitaminer og mineraler vil videreføres inntil EU har vedtatt felles maksimumsgrenser for innhold av vitaminer og mineraler, og grensene er trådt i kraft i norsk regelverk. Søknadsplikten for aminosyrer er ikke tidsbegrenset.

Vitaminer, mineraler og aminosyrer

Mattilsynet behandler søknader om tillatelse til å tilsette vitaminer, mineraler og aminosyrer. I vurderingen av helsemessige konsekvenser av tilsetning av vitaminer og mineraler tar Mattilsynet utgangspunkt i de maksimumsverdiene for innhold av vitaminer og mineraler som er fastsatt i ”Modell for vurdering av berikingssaker” utarbeidet av Vitenskapskomiteen for mat og miljø.

Taurin

Mattilsynet behandler søknader om tilsetting av taurin på bakgrunn av oppdaterte risikovurderinger fra EUs vitenskapelige komité (EFSA) og Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) våren 2009.

Koffein

Tilsetting av koffein som aroma reguleres i Forskrift om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (Aromaforskriften)

Når koffein tilsettes som aktiv ingrediens med fysiologisk effekt, og ikke med det formål å skulle være en aroma, omfattes tilsettingen ikke av aromaforskriften. Slik tilsetting av koffein til drikker er ikke søknadspliktig, men er merkepliktig i henhold til merkeforskriften § 10.

Gebyr

Søknader om tillatelse til tilsetting av vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer er omfattet av en gebyrordning. Les mer om gebyrordningen for særskilte ytelser fra Mattilsynet i Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet, § 5 og vedlegg 1, kapittel II.

Les mer om søknadsplikt, hva som omfattes av søknadsplikten, krav til innhold i søknader, modellen for vurdering av tilsetting av vitaminer og mineraler og Mattilsynets behandling av søknader i de ulike fagartiklene og under spørsmål og svar på temasiden for Tilsatte vitaminer, mineraler og andre stoffer

Fant du det du lette etter?