Regelverksprosess

Forslag til endringer av reevalueringsprogrammet i tilsetningsstofforskriften (høringsfrist 25. april 2021)

Publisert 09.03.2021     Sist endret 09.03.2021

I forskriften om tilsetningsstoffer i næringsmidler finnes et reevalueringsprogram for tilsetningsstoffer forordning (EF) nr. 257/2010. Mattilsynet har, på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, sendt på høring et forslag til endring av den norske tilsetningsstofforskriften. Forslaget innebærer at Re-evalueringsprogrammet blir, som et resultat av omfanget av endringene i godkjenningsprosedyrene, tilpasset i de avsnittene som berører endringer av unionslistene i tilsetningsstofforskriften.

Forslagene har vært til diskusjon og votering i Møte i EUs faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr (SCoPAFF) Seksjon for ny mat og toksikologisk trygghet. Når den kan forventes implementert i norsk regelverk er ukjent.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist 25.04.2021
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Cecilie Svenning, seniorrådgiver, seksjon fremmedstoffer og EØS. Tlf: 22 77 80 48