Regelverksprosess

Forslag til endringer i regelverket for tilsetningsstoffer til næringsmidler (høringsfrist 21.04)

Publisert 15.03.2022     Sist endret 15.03.2022

I forskriften om tilsetningsstoffer i næringsmidler finnes det flere unionslister som regulerer tilsetningsstoffene. Listene endres stadig.

Mattilsynet har, på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, sendt på høring et forslag til endring av den norske tilsetningsstofforskriften. Forslaget til endring innebærer oppheving av godkjenningen av bruk av tilsetningsstoffet titandioksid (E 171) i næringsmidler i den norske tilsetningsstofforskriften. Etter en overgangsperiode, blir det derfor forbudt å bruke dette tilsetningsstoffet i næringsmidler.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist 21.04.2022
 
Vedtakelse på EØS-komite møte

Rettsaktene tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet.

 
 
Rettsakten tas inn i forskrift om tilsetningsstoffer i næringsmidler og er gjeldende i norsk rett

 

 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Cecilie Svenning, seniorrådgiver, seksjon kjemisk mattrygghet. Cecilie.Svenning@mattilsynet.no, tlf. 22 77 80 48