Godkjenning av tilsettingsstoffer

Publisert 02.10.2013     Sist endret 02.10.2013

For at et tilsetningsstoff skal kunne bli godkjent er det tre vilkår som må være oppfylte; bruken må ikke innebære en helserisiko, det må være et teknologisk behov og bruken må ikke villede forbrukeren.

Villeding av forbrukere kan blant annet gjelde produktets egenskaper som ferskhet og kvalitet, råvarenes sammensetning, produksjon og andre forhold som kan være egnet til å skape et feilaktig inntrykk av produktet. Tilsetningsstoff skal ikke brukes i den hensikt å skjule dårlig råvarekvalitet, mangler ved produksjonen eller for å oppnå fordeler produktet ellers ikke ville ha hatt. 

Godkjenning før bruk

Det er kun tillatt å bruke tilsetningsstoff som er godkjent av EU. Hvilke tilsetningsstoff som til enhver tid er godkjent for de enkelte produktgrupper finnes i tabellen i forordning (EF) 1333/2008 del E.

Når det i den lenkede tabellen står «quantum satis» betyr det at det ikke er fastsatt noen øvre grense for hvor mye som kan tilsettes. Tilsetningsstoffet skal da brukes i samsvar med god framstillingspraksis. Det skal ikke tilsettes mer enn det som er nødvendig for å oppnå den ønskede virkning, og forbrukeren skal ikke villedes.

Godkjenning av nye tilsettingsstoffer

Dersom industrien ønsker å ta i bruk nye tilsetningsstoffer må det seøkes om dette til EU. Det er egne regler for hva en søknad om godkjenning skal inneholde og hvordan den avgjøres.

Fant du det du lette etter?

Spørsmål og svar


Spørsmål og svar