Spørsmål og svar

Hva er etylenoksid?

Publisert 06.08.2021     Sist endret 06.08.2021

Etylenoksid er et plantevernmiddel som ikke skal være til stede i mat og fôr.

Studier viser at etylenoksid kan være gentoksisk og det er derfor ikke mulig å sette trygge nivåer for inntak. EU/EØS har derfor forbudt bruk av etylenoksid i matproduksjon og alle funn over grenseverdiene vil kunne gi økt risiko for helseskade.

Fant du det du lette etter?