Hvilke tilsetningsstoffer kan jeg bruke?

Publisert 16.01.2013     Sist endret 15.06.2017

I den næringsmiddelkategorien du har plassert produktet ditt står de tilsetningsstoffene som er positivt regulert og da tillatt brukt med de betingelser som fremgår av regelverket.

Næringsmiddelkategorier

Det første du må gjøre er å plassere produktet ditt i riktig gruppe.

Forskriften er delt inn i 5 grupper, 18 næringsmiddelkategorier og Del 1-6 er øvrige definisjoner. Alle næringsmidler skal kunne plasseres i en eller flere kategorier.

Kapittel II i vedlegg II – del D til forskriften inneholder en oversikt over næringsmiddelkategoriene.  Dette kapitlet forteller deg litt mer om hvordan du skal plassere produktet ditt.

Quantum satis

Det tilsetningsstoffet du søker etter kan være tillatt brukt Quantum satis.

Se vedlegg II – del C – gruppe I – som er en liste over tilsetningsstoffer som kan brukes q.s. Quantum Satis. Det vil si at de skal benyttes i samsvar med god framstillingspraksis (GMP) i en mengde som ikke er større enn det som er nødvendig for å oppnå den ønskede virkning, og på en slik måte at forbrukeren ikke villedes.

Regelverket for tilsetningsstoff er en del av EØS- avtalen

Det vil i praksis si at man i all hovedsak kan bruke de samme stoffene i produksjon av næringsmidler med de samme betingelsene i Norge som man kan i EU.

Det tar en viss tid fra regelverk er godkjent i EU til tilsvarende regelverk blir gjennomført i Norge. Denne tregheten er en konsekvens av EØS- avtalen.

Mattilsynet erfarer at det kan oppstå handelshindring som følge av sein implementering av regelverket for tilsetningsstoffer. Norge har som intensjon å innføre de rettsaktene som vedtas av EU på dette området, og Mattilsynet er i slike tilfeller innstilt på en smidig forvaltning av stoffer som er ført opp på EUs liste over godkjente tilsetningsstoffer.  Det er derfor ikke nødvendig å søke om dispensasjon i slike saker. Vi finner det naturlig at den enkelte aktør har tett kontakt med det lokale avdelingskontor i Mattilsynet, blant annet for å sikre at betingelsene for bruk av stoffet er oppfylt.

EU`s database  - “Food Additives”

For å finne ut om et tilsetningsstoff er godkjent i EU og  hvilke matvarekategorier den er tillatt i og i hvilke mengder, kan du og søke i databasen for godkjente tilsetningsstoffer: European Union (EU): Database on Food Additives

Før du søker, se etter at du har korrekt navn. En produktspesifikasjon fra leverandør skal inneholde slik informasjon.

  • Søk  på fanen «Additives» i høyre hjørne og du får opp en ny side der du har flere søkermuligheter.
  • Søk med navnet på ingrediensen.
  • Søk og på Gruppe II - Quantum satis

Leter du etter et tilsetningsstoff du vet er godkjent, men ikke vet hvilke næringsmiddelkategorier tilsetningsstoffet er godkjent i, og i hvilke mengder, kan du trykke på fanen «categories».

Fant du det du lette etter?