Risikovurdering

Risikovurdering av de intense søtstoffene aspartam, acesulfam K og sukralose og konserveringsmiddelet benzosyre fra drikkevarer

Publisert 20.12.2013     Sist endret 18.12.2018

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet gjennomført en risikovurdering av søtstoffene aspartam, acesulfam K, sukralose og konserveringsmidlet benzosyre i leskedrikker, saft, nektar og vann tilsatt smak.

VKM konkluderer at både for to-åringer og voksne over 18 år er inntaket av disse søtstoffene under verdiene for akseptabelt daglig inntak (ADI) og derfor ikke av bekymring.

VKM konkluderer videre at gjennomsnittlig inntak av benzosyre fra drikkevarer ligger under ADI både for barn og voksne. Derimot kan to-åringer som er høykonsumenter av leskedrikker og saft som er tilsatt de høyeste mengdene benzosyre komme opp i inntaksverdier lik ADI. Siden man kan få i seg benzosyre fra andre kilder (f.eks. mat), kan det samlede inntaket av benzosyre overskride ADI i alle aldersgrupper. Dette er spesielt bekymringsfullt for høykonsumenter av leskedrikker og saft blant to-åringer, siden disse allerede har nådd ADI for benzosyre gjennom drikkevarer alene.

VKMs inntaksberegninger er gjort ut fra dagens kunnskap om faktisk innhold av disse stoffene i drikkevarer på det norske markedet (levert av drikkevareindustrien høsten 2013) og nyere nasjonale kostholdsundersøkelser for to-åringer og voksne over 18 år. For barn og ungdom i aldersgruppene 3-17 år mangler nye kostholdsundersøkelser og VKM kan ikke si noe om inntaket hos disse.

VKM konkluderer at for to-åringer og voksne over 18 år utgjør disse søtstoffene ikke en helserisiko i de mengder som brukes i dag, verken for gjennomsnitts- eller høykonsumenter.

VKM konkluderer videre at for benzosyre ligger gjennomsnittlig inntak både for to-åringer og voksne under akseptabelt daglige inntak (ADI) – dvs. den mengde av som kan inntas hver dag hele livet gjennom uten nevneverdig risiko for helseskade. Derimot kan to-åringer som er høykonsumenter av leskedrikk og saft som er tilsatt de høyeste mengdene benzosyre ha inntaksverdier som er lik ADI.

Hvis mat tas med i betraktning, kan ADI for benzosyre overskrides for høykonsumenter i alle aldergrupper. Dette er spesielt bekymringsfullt for høykonsumenter av leskedrikker og saft blant 2-åringer, siden disse allerede har nådd ADI gjennom konsum av drikke alene.

VKM understreker at overskridelse av ADI ikke umiddelbart fører til toksiske effekter, men at sikkerhetsmarginen mot negative helseeffekter blir mindre.

Mattilsynet vil bruke den oppdaterte risikovurderingen fra VKM som grunnlag i det videre arbeidet med risikohåndtering av disse stoffene.

Bakgrunnen for oppdraget til VKM er at Mattilsynet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å vurdere om et eventuelt økt forbruk av drikkevarer tilsatt søtstoffer kan utgjøre en helserisiko for befolkningen. Mattilsynet vil overlevere sine anbefalinger til departementet medio januar 2014.

Se også

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Rune Jemtland, seniorrådgiver, seksjon forbrukerhensyn, tlf. 23 21 67 93


Kontaktinformasjon

Rune Jemtland, seniorrådgiver, seksjon forbrukerhensyn, tlf. 23 21 67 93