Tilsetningsstoffer i næringsmidler 2017-2018

Publisert 08.04.2019     Sist endret 09.04.2019

Mattilsynet gjennomførte i 2017-2018 et nasjonalt tilsynsprosjekt, «Tilsyn med tilsetningsstoffer hos leverandører og næringsmiddelprodusenter». Målene for prosjektet var blant annet å øke kompetansen om regelverket både i Mattilsynet og næringsmiddelindustrien, samt sikre at forbrukerne får trygge næringsmidler som er frambudt på en redelig måte.

Hva undersøkte vi:

Det første året førte vi tilsyn med 17 leverandører av tilsetningsstoffer til næringsmiddelindustrien. Det andre året førte vi tilsyn med 36 næringsmiddelprodusenter som produserer fett og oljer, krydder, supper, sauser og påleggssalater som selges til forbruker

Tidsrom:2017-2018
Hva lette vi etter:

Vi undersøkte blant annet overholdelse av grenseverdier, spesifikasjoner ingredienslisten

Hva fant vi:

I delprosjekt 1 (leverandører) var det flest avvik ved leverandørenes kjennskap til regelverket for tilsetningsstoffer, kontroll med at de enkelte tilsetningsstoffene har næringsmiddelkvalitet og informasjon om mengde tilsetningsstoff i produkter til produsentene. I delprosjekt 2 (produsenter) var det flest avvik hos næringsmiddelprodusentene på innhenting og kontroll av spesifikasjoner for innkjøpte tilsetningsstoffer, kontroll med mengden tilsetningsstoffer som er brukt eller tilført fra råvarer/ingredienser, samt merking av tilsetningsstoffer i ferdig næringsmiddel til forbruker.

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner