Transport og lager

Publisert 10.01.2022     Sist endret 10.01.2022

Transport av mat blir sett på som næringsmiddelvirksomhet og er derfor omfattet av de samme reglene som produksjon, håndtering, lagring, og omsetning av næringsmidler. Det er i prinsippet ingen forskjell mellom kravene som stilles til håndtering av matvarer når de befinner seg på et lager for oppbevaring, og når matvarene er under transport.

Både virksomhetene og den enkelte transportør har ansvar for at reglene for transport følges. Transportørene har plikt til å følge de reglene som gjelder for hvert enkelt transportoppdrag. Samtidig må avsenderen sørge for at varene sikres på en riktig og forskriftsmessig håndtering under transporten, blant annet gjennom tilstrekkelig emballasje og god og tydelig merking.

Mattilsynet fører tilsyn med at transport av matvarer gjøres slik reglene krever.