Transport av lett bedervelige matvarer (ATP)

Publisert 23.08.2012     Sist endret 10.02.2021
Mat og vann

Koronavirus - Transport og lager

 

Transportmidler som brukes til internasjonal transport av spesielt angitte lett bedervelige næringsmidler skal være godkjent i henhold til ATP-forskriften. For å bli godkjent må transportmidlene oppfylle spesifikke krav til teknisk utrustning og isolasjonsevne for lasterommet som brukes under transporten, og fastsatte temperaturkrav. Transportmidlene må testes på godkjent test-stasjon før godkjenning kan gis.

Mattilsynet utsteder godkjenning av transportmidler på grunnlag av søknad. Dokumentasjon fra produsent, montør, eier eller bruker av transportinnretningen må følge søknaden. Det utstedes da et sertifikat som gjelder inntil 6 år. Sertifikatet kan fornyes for 3 år om gangen hvis materiell og kjøleutstyr oppfyller kravene. Søknad om godkjenning skal sendes via Mattilsynets skjematjenester.

ATP-godkjent materiell er tydelig merket med godkjenningsklasse og dato for når godkjenningsperioden går ut, for eksempel [FRC 06-2010] på utsiden av transportinnretningen. Alle transportmidler som brukes til transport av lett bedervelige næringsmidler inn og ut av Norge skal være godkjent. Produsenter og grossister som ekspederer slike varer, må sørge for å ha godkjenningen tilgjengelig ved lasting/lossing av varene. Mattilsynet kontrollerer dokumentene. Tolletaten bistår med dokumentkontroll ved grensepassering. Hvis kjøretøy som transporterer lett bedervelige matvarer stoppes uten gyldige dokumenter, vil Mattilsynet bli kontaktet før bilen får kjøre videre.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Søknadsskjema for ATP-godkjenningPDF
Søknadsskjema for fornyet ATP-godkjenningPDF
Ny primærproduksjon og transport av fiskerivarer og muslinger m.mAltinn

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Transport og lager Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer