Forskrifter

Publisert 23.08.2012     Sist endret 11.01.2013
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om dypfryste næringsmidler 19.12.2008 1618
Forskrifter om internasjonal transport av lett bedervelige næringsmidler (ATP-forskriften) 27.06.1980 9645

Regelverk og veiledning