Lager

Publisert 25.05.2012     Sist endret 28.11.2019

Her finner du informasjon og regelverk som gjelder virksomheter som kun driver kjøle- fryselager beregnet på  lagring av næringsmidler.

Det er viktig at de ansatte har god basiskunnskap om regelverket, uansett hvor stor virksomheten er. Regelverket har bestemmelser om blant annet krav til temperatur og rengjøring av lokaler, rutiner for oppbevaring, håndtering og omsetning av mat og personlig hygiene.

Det er den ansvarlige for virksomheten som har ansvaret for at næringsmidlene lagres på en helsemessig trygg måte. Mattilsynet fører tilsyn med at regelverket blir fulgt.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev