Lager

Publisert 25.05.2012     Sist endret 09.01.2015

Her finner du informasjon og regelverk som gjelder virksomheter som kun driver kjøle- fryselager beregnet på  lagring av næringsmidler.

Det er viktig at de ansatte har god basiskunnskap om regelverket, uansett hvor stor virksomheten er. Regelverket har bestemmelser om blant annet krav til temperatur og rengjøring av lokaler, rutiner for oppbevaring, håndtering og omsetning av mat og personlig hygiene.

Det er den ansvarlige for virksomheten som har ansvaret for at næringsmidlene lagres på en helsemessig trygg måte. Mattilsynet fører tilsyn med at regelverket blir fulgt.

Høring

Høring: Forskrift som gjennomfører EUs nye kontrollforskrift for offentlig kontroll

Send oss innspill innen: 15.11.2019

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev